Sint-Andriesziekenhuis Tielt

Artsen-specialisten (update:15/05/2019)

Het Sint-Andriesziekenhuis heeft een aantal vacatures voor artsen-specialisten.

 

Binnen het sint-andriesziekenhuis hebben we volgende openstaande vacatures voor artsen: 

1) Arts-specialist in de geriatrie

Het Sint-Andriesziekenhuis Tielt heeft twee voltijdse of drie deeltijdse vacatures voor een “Arts-specialist in de Geriatrie”

 • U bent mede verantwoordelijk voor de patiënten gehospitaliseerd op de dienst Geriatrie.
 • U neemt deel aan de Interne en de Externe Liaison.
 • U bouwt de consultaties en dagziekenhuisactiviteit verder uit.
 • U hecht belang aan een goed uitgewerkt ontslagmanagement, met sterke transmurale samenwerking met thuiszorg en woon- en zorgcentra.
 • U werkt actief mee aan de verdere uitbouw van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt: 48 erkende G-bedden en 6 dagziekenhuisbedden.

Wij bieden u een voltijdse/deeltijdse betrekking in associatief samenwerkingsverband binnen de dienst inwendige geneeskunde-geriatrie. De start van uw tewerkstelling is in onderling overleg.

Voor verdere inlichtingen kan u contact opnemen met Dr. S. De Coninck, diensthoofd maatschap inwendige ziekten-geriatrie, tel. 051 42 51 55, steven.deconinck@sintandriestielt.be  en Dr. E. Degrande, geriater-endocrinologe tel. 051 42 51 67, evy.degrande@sintandriestielt.be 

Uw sollicitatiebrief met uitgebreid CV kan u tot en met 31/05/2019 richten aan Peter Lauwyck, Algemeen Directeur, peter.lauwyck@sintandriestielt.be of info@sintandriestielt.be of aan Dr. S. De Coninck, diensthoofd maatschap inwendige ziekten-geriatrie, steven.deconinck@sintandriestielt.be

 

Kandidaturen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

 

 2) Vacature arts-specialist in de urgentiegeneeskunde

Het Sint-Andriesziekenhuis Tielt heeft een voltijdse of deeltijdse vacatures voor een “Arts-specialist in de Urgentiegeneeskunde”

Uw profiel

 • U bent arts-specialist in de urgentiegeneeskunde of specialist met Bijzondere Beroepstitel Urgentiegeneeskunde.
 • U beschikt over goede klinische en organisatorische vaardigheden en kan goed samenwerken met de medische, verpleegkundige en paramedische teams.
 • U wenst deeltijds of voltijds als urgentiearts te werken.

Ons aanbod

 • Een toffe, dynamische spoedgevallendienst mét MUG-functie (gemiddeld >1000/jaar), met een waaier aan diverse en klinisch interessante pathologie.
 • Geïnteresseerde en gemotiveerde collegae spoedartsen en verpleegkundigen.
 • Samenwerking met hooggekwalificeerde collegae artsen van ondersteunende disciplines.
 • Ondersteuning door uitstekende medisch-technische diensten.
 • Jaarlijkse BLS- en ALS-opleidingen, georganiseerd in het ziekenhuis.
 • Een wachtverdeling die in onderling overleg wordt vastgelegd, met het oog op een evenwichtige balans tussen werk en vrije tijd.
 • Een correcte, marktconforme verloning.

Interesse?

Volledige discretie wordt verzekerd.

3) Arts-specialist in de kindergeneeskunde

Het Sint-Andriesziekenhuis Tielt heeft 2 voltijdse of deeltijdse vacatures voor 

een “Arts-specialist in de kindergeneeskunde”

Ons aanbod

 • Een toffe, dynamische groep kinderartsen
 • Volledige associatie met evenredige werkverdeling en frequente overlegmomenten
 • Een recent vernieuwde kinderafdeling, materniteit en n-dienst
 • Een goede balans tussen werk en privé vinden we belangrijk: momenteel heeft elke kinderarts 2 vrije namiddagen per week en de meerderheid van ons 1 avondconsultatie per week

Uw profiel

 • Algemeen kinderarts, verdere subspecialisatie is een troef maar zeker geen must

Solliciteren

 • U kunt voor bijkomende informatie terecht bij Dr. Kristien De Jaeger, diensthoofd pediatrie, op het nummer 051 42 52 73
 • Uw sollicitatiebrief met uitgebreid cv kan u richten aan:

de heer Peter Lauwyck, algemeen directeur - e-mail: peter.lauwyck@sintandriestielt.be en aan Dr. Kristien De Jaeger, diensthoofd pediatrie - e-mail: kristien.de.jaeger@sintandriestielt.be 

 

4) Arts-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie

Het Sint-Andriesziekenhuis Tielt heeft een vacature voor een “Arts-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie” waarbij bijkomende erkenning voor functionele locomotorische en/of neurologische revalidatie tot aanbeveling strekt.

meer info bij Dr. G. Descheemaeker, diensthoofd fysische geneeskunde en revalidatie - e-mail: gretel.descheemaeker@sintandriestielt.be of tel. 051/42.55.37

Interesse ? Uw sollicitatiebrief met uitgebreid CV kan u tot en met 30 juni 2019 richten aan Dhr. Peter Lauwyck Algemeen Directeur, e-mail: peter.lauwyck@sintandriestielt.be of info@sintandriestielt.be 

 

 

 

 

U kan tevens ook online solliciteren, vergeet dan zeker uw CV niet op te laden.