• Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Linkedin
 • Send by mail
 • More share options

STAGE - IRIS GREENCARE (M/V)

Inleiding

De leiderspositie die wij innemen op onze verschillende referentiemarkten en de groei die ons bedrijf kent in de omringende landen, laten ons toe boeiende perspectieven aan te bieden inzake professionele ontplooiing.

Onze bedrijfscultuur valoriseert de geest van het ondernemen in al zijn facetten : initiatief, verantwoordelijkheid, autonomie en beslissingskracht.

Iedereen evolueert in een kader waar het respect voor de menselijke waarden volledig tot zijn recht komt.

Voor ons zusterbedrijf IRIS Greencare n.v., kijken wij uit naar een stagiaire (m/v).

Project

IMPACT VAN DE « NUL FYTO » REGULATIE IN WARANDEN EN TUINEN + MARKTSTUDIE

Missie

IRIS Greencare is gespecialiseerd in de creatie en onderhoud van waranden en tuinen in de BtoP en BtoB sectoren. Het bedrijf is actief over gans het Belgisch gebied.

De evolutie inzake regulering omtrent onkruiders zal een aanzienlijk impact hebben op de markt (werkmethoden, lastenboeken, prijs, resultaten…). Deze veranderingen kunnen ook best ontwikkelingsopportuniteiten creëren voor onkruiddiensten voor harde oppervlaktes bij nieuwe klanten.

Het is dus van belang dat wij

 • de bestaande en toekomstige wetten en regulatie beheersen
 • de produktiekosten correct inschatten
 • de bestaande klanten correct factureren
 • onze klanten correct informeren over kopmende evolutie en hun reacties kunnen anticiperen
 • het potentieel bij nieuwe klanten inschatten

Fazes van de opdracht

 • 1. Een duidelijk overzicht opstellen van de bestaande en toekomstige locale, regionale en federale regulatie. Dit zal ons toelaten om de verschillende impacten op onze diensten in te schatten en onze klanten correct te informeren (opstellen van een informatienota).
 • 2. Produktiekosten van de alternatieve werkmethoden
  • Documentatie opzoeken en consolideren
  • Relevante instellingen en organisaties die dit al onderzocht hebben contacteren
  • Enquête bij de gemeentes die Nul Fyto al toepassen
  • ‘paramétrées’ observaties van bestaanden werken hiertomtrent binnen het bedrijf (brûlage thermique et moussage à chaud)
 • 3. De impact van alternatieve werkmethoden op het jaarlijkse onderhoud van ‘sites’ bij bestaande klanten of voor sites waarvoor wij een recent aanbod gedaan hebben.
 • 4. De administratieve en technische gevolgen op de onderaannemers identificeren
 • 5. Klanten telefonisch contacteren, ze op de hoogte brengen van huidige en nieuwe verplichtingen, van de kostenimpact of van alterinatieven, hun wensen registreren…
 • 6. Een marktstudie bij Business to Business prospecten met of zonder ‘groene ruimtes’ al of niet toegangelijk voor kwetsbare groepen.
  • Het potentiële zakencijfer van alternatieve behandelingen op een bepaalde regio
  • Hun intenties hieromtrent capteren (eigen personeel, de mogelijke aanvaarding van minder guntige resultaten, anticipatie van komende regulering…

Einddoelen

Binnen 3 à 4 maanden worden fazes 1 à 4 uitgevoerd zo dat fazes 5 à 6 tussen januari en maart kunnen plaatsvinden.

Mogelijke obstakels

 1. Omvang van het project– bereid snel om snel te beginnen, dingen opzoelen, deuren open krijgen, hard werken, parellel en autonoom kunnen werken, om tijdsverlies te vermijden.
 2. Nieuw onderwerp dus beperkte ervaring, tegenstrijdige meningen, en beperkte maatregelen in de sector

Andere opmerkingen

Unieke opportuniteit om voor het einde van uw studies bij te drgane tot een strategisch project in uw studierichting. Creatie van uw eigen netwerk bij instellingen en organisaties...

Gezochte profiel en competenties

 1. Tweetaligheid (of 1 FR en 1 NL student die met mekaar kunnen communiceren)
 2. Open voor wettelijke zoektocht
 3. Analytisch vermogen (data check en akuraatheid)
 4. Contact- en communicatievaardig : zichzelf aan verschillende soorten mensen kunnen aanpassen (experten, arbeiders, administraties)
 5. Pragmatisme en autonomie
 6. Master of Bachelor (+3)