• Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Linkedin
 • Send by mail
 • More share options
UC Leuven-Limburg
Volg ons
Job-e-mails

Ontvang regelmatig nieuwigheden en mis geen opportuniteit

(Praktijk)-Lector: PBA Mondzorg: Stage (m/v) – 25% VTE

UCLL is de hogeschool van en voor Moving Minds. Wij bieden je een waarderende omgeving met veel aandacht voor persoonlijke begeleiding en ontwikkeling. Hogeschool UCLL biedt 31 professionele bacheloropleidingen aan op 10 verschillende campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14500 studenten en 1500 medewerkers is de hogeschool één van de grootste verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. UC Leuven-Limburg zet in op vernieuwend onderwijs en onderzoeksprojecten in de regio.

Meer info over onze organisatie vind je op www.ucll.be.

Wil je ook deel uitmaken van de Moving Minds, dan kan dat. We hebben een vacature binnen de groep ‘Gezondheid en Welzijn’ in de bacheloropleiding Mondzorg voor een:

(Praktijk)-Lector: PBA Mondzorg: Stage (m/v) – 25% VTE

 

Verantwoordelijkheden

 

 • Je bent als lector verantwoordelijk voor de begeleiding van de 2e fase studenten voor de klinische stages in UZLeuven.
 • Je maakt deel uit van het onderwijsteam in de bacheloropleiding “Mondzorg”
 • Je werkt inzake aanpak nauw samen met het opleidingshoofd en het lectorenteam van de opleiding.
 • Je bent begeleider van een groep studenten doorheen de opleiding.
 • Je activeert studenten om zelfstandig en in teamverband verdiepend aan de slag te gaan.
 • Je geeft feedback op opdrachten die studenten tijdens het jaar uitwerken.
 • Samen met de opleidingsverantwoordelijke ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van het huidige onderwijsaanbod en voor de ontwikkeling van een maatschappelijk relevant en duurzaam (nieuw) onderwijsaanbod.
 • Het evalueren van studenten en het uitwerken van stage-evaluatiemateriaal maken integraal deel uit van je takenpakket.
 • Je neemt actief deel aan overlegmomenten van opleidingsonderdelen, curriculumwerkgroepen, opleidingsvergaderingen, …
 • Je evalueert in overleg met de collega’s en de permanente onderwijscommissie de doelen, inhouden en onderwijsaanpak van de stages waarin je betrokken bent, zodat gerichte bijsturingen doorgevoerd worden.
 • Je bent bereid jezelf te professionaliseren in je vakgebied en op onderwijskundig vlak.
 • Je bent bereid om onderzoeksopdrachten op te nemen die passen binnen je expertisedomein.
 • Je rapporteert aan de opleidingsverantwoordelijke.

 

 

Profiel

 • Je beschikt over een master diploma in de tandheelkunde.
 • Je beschikt over een ruime actuele kennis en praktijkervaring inzake de mondzorg.
 • Bijkomende opleidingen (doctoraat, …) of vervolmakingsinitiatieven zijn een troef.
 • Ervaring in het (hoger) onderwijs en een pedagogisch bekwaamheidsbewijs zijn een pluspunt.
 • Je kent de uitdagingen en noden van het toekomstig beroep van de professionele bachelors in de mondzorg en bent enthousiast om op basis hiervan de professionele bachelors mee op te leiden.
 • Je bent vertrouwd met het beoogde werkveld en de finaliteit van de opleiding.
 • Je bent bereid samen te werken met andere betrokkenen in de opleiding zowel binnen als buiten de hogeschool.
 • Je neemt initiatief, ziet kansen en kan deze omzetten in een strategie en concrete verbeterings- of vernieuwingsacties.
 • Je bent thuis in standaard informaticapakketten en elektronische leerplatformen of je bent bereid je snel in te werken.
 • Je werkt nauwkeurig en punctueel en respecteert deadlines.
 • Je kunt plannen, organiseren, en opvolgen.
 • Je kunt goed samenwerken in teamververband.
 • Je beschikt over de vaardigheid om studenten te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling en dit bij voorkeur vanuit een coachende, ontwikkelings- en competentiegerichte attitude.

 

Aard van de betrekking en bezoldiging in een sterk groeiende organisatie

 

 • Deeltijdse aanstelling van 25% in contractueel statuut.
 • Deze vacature is opsplitsbaar in kleinere percentages.
 • Verloning in salarisschaal 502 (master)).
 • Indiensttreding (datum overeen te komen). Interne kandidaten kunnen hun statuut behouden.
 • Het contract kan verlengd worden na een positieve evaluatie.
 • Bij werving kan tot 10 jaar nuttige beroepservaring in aanmerking worden genomen.
 • Deze functie kan voor benoeming in aanmerking komen op termijn volgens de geldende regels en procedures.
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of de fiets.
 • Standplaats is campus Gasthuisberg.

Solliciteren kan enkel via cv warehouse en dit ten laatste tot 19/02/2019 De selectie doorloopt volgende stappen: briefselectie op basis van CV en motivatiebrief, gevolgd door interview met de selectiecommissie.

Voor meer informatie kan je terecht bij Katrien Vekemans, opleidingsverantwoordelijke Mondzorg (Katrien.vekemans@ucll.be + 016 375 221).