Business Architect - Freelance

Rol en taken Project Business Architect

 

Als business architect help je onze domeinen om hun strategie en requirements om te zetten naar een architectuur op het vlak van services, processen en informatie. Dat doe je voor concrete projecten en programma releases, en binnen het kader van de enterprise architectuur en de programma architectuur. Concreet:

 • Je vormt je een goed beeld van de business context en je bent in staat om het kader dat vanuit een programma context meegegeven wordt snel te begrijpen.
 • Je brengt op basis van dit kader de gewenste business oplossing vanuit een helikopterperspectief in kaart, dit in termen van business services, business processen, business componenten, business informatie, business organisatie en business infrastructuur. Hiertoe ga je in verbinding met heel uiteenlopende partijen binnen en buiten het service center coworker: business, application managers, solution analisten.
 • Je modelleert deze elementen van de business oplossing op een manier dat je enerzijds het overzicht bewaakt, maar anderzijds voldoende detail hebt om impacten en conflicten in kaart te brengen.
 • Je ondersteunt de Project Manager in de inrichting van het projectwerk door de werkpakketten en hun onderlinge afhankelijkheden expliciet te maken, zodat het werkvolume en de nodige resources voor het realiseren van de business oplossing accurater geschat en georganiseerd kan worden.
 • Je levert bij de start van een project vanuit de project business architectuur inhoud een kapstok aan het projectteam. Aan de Solution IT Architect zodat hij een IT oplossing kan uitwerken die in lijn is met de gekozen business oplossing; aan de Process Designers en System Requirements Analisten zodat zij de gekozen business oplossing kunnen detailleren in termen van werkmethodes en functionele/niet-functionele systeem requirements.
 • Je waakt over de consistentie en toepassing van de gekozen business oplossing door regelmatig af te stemmen met de project teamleden tijdens de uitvoering van het project.
 • Je rapporteert conflicten met de Project Business Architectuur inhoud en levert input aan, zodat er een keuze gemaakt kan worden: ofwel past het project zich aan ofwel staan we de afwijking van de Project Business Architectuur inhoud toe.

Specifieke Vereisten/Skillset

 • Je beheert business analyse technieken die je in staat stellen om:
  • Business context en motivatie te modelleren
  • De gewenste business oplossing vanuit een helikopterperspectief te modelleren, dit in termen van business services, business processen, business componenten, business informatie, business organisatie en business infrastructuur.
 • Je hebt ervaring met repository based modelling tools (liefst Mega).
 • Je hebt affiniteit met IT
 • Kennis van het Archimate architectuur raamwerk is een pluspunt.
 • Nodige competenties
  • In staat om complexe zaken te structureren.
  • De capaciteit om vanuit een helicopterperspectief problemen, processen en projecten op te splitsen in samenstellende delen, de onderliggende verbanden op een systematische manier te analyseren
  • Complexe architectuur kunnen toelichten en de toegevoegde waarde via heldere argumentatie aantonen en draagvlak creëren.
  • In staat zijn om een architectuur pragmatisch te benaderen door het vinden van een gezonde balans tussen de kost/benefit realiteit en een ideale architectuur.
  • Zelfstandig
  • Teamplayer
  • Doel-en resultaatsgericht
  • Zich snel kunnen inwerken
  • Stevig in de de schoenen staan om bepaalde standpunten te verdedigen
  • Snel een netwerk uitbouwen, in verbinding kunnen gaan met business, andere servide centers of programma’s en diverse partijen binnen het service center zoals IT architecten, solution analisten en application managers.
  • (aansluitend) Vanuit een globaal beeld in detail te kunnen gaan (de taal van application manager, solution analist & experten begrijpen om een juiste AS IS te kunnen vormen en To Be solutions op te kunnen zetten) om van daaruit weer een globaal beeld te kunnen vormen.
  • Talenkennis: NL en ENG, kennis van Frans is een pluspunt.