Heilig-Hartziekenhuis Lier
Job-e-mails

Ontvang regelmatig nieuwigheden en mis geen opportuniteit

Hoofdapotheker

Functie

In nauwe samenwerking met de algemene directie van het ziekenhuis, evenals met de geneesheren diensthoofden, de hoofden van de verpleegkundige, paramedische, administratieve, financiële en technische diensten van het ziekenhuis, is de hoofdapotheker verantwoordelijk voor:

 • Beheer en supervisie van de ziekenhuisapotheek en van alle activiteiten die daarmee verband houden, overeenkomstig de toepasselijke wetten en normen teneinde een kwaliteitsvolle, efficiënte en financieel verantwoorde dienstverlening te kunnen leveren.
 • Harmonisering van de visie en de plannen van de dienst met het strategisch plan van het ziekenhuis.
 • Financieel, administratief en dagelijks beheer van de ziekenhuisapotheek waaronder volgende taken:
  • opstellen van de werkverdeling en de personeelsplanning en waken over de continuïteit van de dienst;
  • sturen en motiveren van de medewerkers door het maken van duidelijke afspraken en het uitzetten van praktische regels;
  • de medewerkers begeleiden, hun opleidingsbehoeften detecteren en hen informeren over evoluties binnen het vakdomein;
  • voeren van functioneringsgesprekken met de medewerkers;
  • met de hiërarchisch verantwoordelijke en/of de personeelsdienst overleggen over de uitvoering van het personeelsbeleid van de dienst en adviseren m.b.t. aanwerving en ontslag;
  • de opvolging van de aan de medewerkers toegewezen opdrachten verzekeren;
  • dienstvergaderingen organiseren en leiden;
  • werkingsprocedures op punt stellen en erover waken dat deze gerespecteerd worden;
  • deelnemen aan diverse bestaande comités binnen de instelling;
  • overleggen met het verpleegkundig en medisch personeel teneinde een adequate samenwerking op punt te stellen;
  • nemen van verantwoordelijkheid voor het farmaceutisch deel in het kader van de voorbereiding van de erkenningen en accreditaties van het ziekenhuis;
  • de P&L van apotheek analyseren en marge van apotheek optimaliseren; de investeringsbudgetten opstellen betreffende materiaal en personeel van de apotheek;
  • deelnemen aan netwerkinitiatieven en –onderhandelingen in kader van samenaankoop;
  • onderhandelen met de firma's van geneesmiddelen en materiaal, samen met strategische aankoper;
  • mee werken aan overheidsopdrachten voor aankoop van geneesmiddelen, implantaten en medische hulpmiddelen;
  • de inventarissen organiseren en valideren.

Profiel

 • Je bezit het diploma en erkenning van ziekenhuisapotheker;
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een ziekenhuisapotheek en beschikt ook over leidinggevende ervaring;
 • Je bent nauwgezet en kan prioriteiten stellen;
 • Je bent sterk in organiseren;
 • Je bent besluitvaardig, resultaatsgericht en stressbestendig;
 • Je hebt kennis van technieken van coachend leidinggeven;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • Je hebt een goed financieel-administratief inzicht.

Voor meer inhoudelijke informatie kan u contact opnemen met dr. Patrick Smits, hoofdgeneesheer, patrick.smits@hhzhlier.be.

Aanbod

Een voltijds contract van onbepaalde duur.

Ons aanbod is uiterst competitief: aantrekkelijke verloning met volledige overname van relevante dienstjaren • uitdagende job in een aangename werksfeer • het ziekenhuis investeert in het potentieel van haar medewerkers via professionele training en ontwikkeling • uitgebreide hospitalisatieverzekering • anciënniteitsverlof • fietsvergoeding • personeelsactiviteiten.