SYNTRA Limburg
Volg ons

Docent Verkeersreglement en Methodieken (m/v)

Voor de opleiding RIJSCHOOLLESGEVER zoeken we een docent (m/v) Verkeersreglement en Methodieken.

De opleiding loopt op dinsdagavond en zaterdagvoormiddag (mogelijk ook een dagversie op vrijdag).

Start eerste opdracht: september 2020 (voor de lessen op vrijdag overdag is de start voorzien in februari 2021).

JE PROFIEL 

Je bent actief, eventueel als zelfstandig ondernemer, binnen de sector.

Je bezit een grondige theoretische en gedegen praktische kennis over de te behandelen materie.

Je bent enthousiast over jouw beroep en weet dit over te brengen op een groep cursisten.

Je bent bekwaam om autonoom of in team cursussen samen te stellen.

Je hebt kennis van volgende vakgebieden:

A. Theoretische kennis van de verkeersveiligheid (21 sessies)

1. Wettelijke en reglementaire bepalingen voor het wegverkeer
1.1. Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd door het K.B. van 16 maart 1968
1.2. Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende Algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
Titel I : Inleidende bepalingen
Titel II : Regels voor het gebruik van de openbare weg (deel 1)
Titel III : Verkeerstekens
ART 60 - Algemene bepaling
1.3. Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs
1.4. Koninklijk Besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van de zware overtredingen per graad
1.5. Rijschoolstructuur
1.6. Deontologie
1.7. Hulp verlenen
2. De bestuurder
3. De weg
4. De medeweggebruikers
5. Algemene voorschriften en diversen
6. Voorzorgsmaatregelen bij het verlaten van het voertuig
7. Veiligheidsinrichtingen van de voertuigen
8. Regels voor het milieuvriendelijke gebruik van het voertuig

B. METHODIEKEN (10 sessies)

1. Methodiek en didactiek van de praktijkles
1.1. Instructiebekwaamheid
1.2 Methodiek en didactiek
1.3 De handelingsanalyse
2. Verkeersgedrag en basisrijtechnieken
2.1. Technische vaardigheden
2.2. Inzicht in de problemen van andere weggebruikers
• Kennis van de elementen die het rijgedrag beïnvloeden
• Anticipatief en preventief rijgedrag
• VERO – opleiding
3. Klassikale voorbereiding op de modelles (einde praktijkstage)

WIJ BIEDEN

  • Lesopdracht van 31 sessies van 4 lesuren in de avond of tijdens de dag (vrijdag).

  • Start opdracht: najaar 2020 (avond) of voorjaar 2021 (dag).

  • Lesopdracht in een ondernemende & dynamische organisatie.

  • Je kan gebruikmaken van onze moderne opleidingsinfrastructuur.

  • Je komt in contact met dynamische en gemotiveerde cursisten, (toekomstige) collega’s, bedrijfsleiders, …

  • Interne docentenopleiding wordt voorzien.

Contact

bart.roux@syntra-limburg.be