UC Leuven-Limburg
Volg ons
Job-e-mails

Ontvang regelmatig nieuwigheden en mis geen opportuniteit

Opleidingsverantwoordelijke Chemie (m/v)

Ben je maatschappelijk geëngageerd, ondernemend en denk je al eens out-of-the box? Dan ben je welkom bij UCLL, de hogeschool van de moving minds.

Onze dynamische hogeschool biedt een warme en ambitieuze leer- en werkplek aan 1.500 medewerkers en meer dan 14.000 studenten. Met inspirerend en kwaliteitsvol onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening brengen we mensen en ideeën in beweging in Limburg, Vlaams-Brabant en ver daarbuiten.

Vanaf academiejaar 2018 - 2019 zijn we geëvolueerd naar een nieuwe organisatiestructuur waarbij de opleidingen geclusterd zijn in vijf programma’s op basis van studiegebied en werkveld: management, technologie, welzijn, gezondheid en lerarenopleiding.

Om deze nieuwe organisatiestructuur mee vorm te geven en een belangrijke rol te spelen in de ondersteuning van de opleidingsteams en de studenten van het programma Technologie, zijn we op zoek naar een:

 

Opleidingsverantwoordelijke Chemie (m/v)

1 vacature voor 0.8 VTE

Eventueel uit te breiden naar 100% in onderling overleg

 

 

Meewerken aan een sterke organisatie

 

 • Als lid van het opleidingsteam Chemie, bepaal je het (onderwijs)beleid en de strategische prioriteiten van de opleiding, binnen het kader van de hogeschoolbrede beleidskeuzes en strategische prioriteiten en inspelend op toekomstige trends in het (inter)nationaal onderwijslandschap en maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de opleiding.
 • Je staat in voor de ontwikkeling en de implementatie van een kwalitatief en innovatief onderwijsbeleid voor de opleiding chemie over de regio’s heen.
 • Je bent eindverantwoordelijke voor de vervlechting onderwijs, onderzoek en dienstverlening en werkt hiertoe nauw samen met de O&D-domeinen. Je bewaakt hierbij de dwarsverbanden met de andere opleidingen.
 • Je geeft, in samenspraak met je collega, input voor alle strategische keuzes van de hogeschool en dit via je programmadirecteur.
 • Je bepaalt, in samenspraak met de andere opleidingsverantwoordelijke van chemie, de inzet van de beschikbare middelen in de opleiding in functie van de realisatie van de doelstellingen.
 • Je levert vanuit eigen ervaring input omtrent de budgettaire noden van de opleiding zodat deze binnen het opleidingsteam kunnen geïntegreerd worden en aangekaart in het programmateam.
 • Samen met je collega-opleidingsverantwoordelijke van de opleiding, ben je verantwoordelijk voor het implementeren van het beleidsplan en de strategische keuzes van de opleiding. Samen vertalen jullie deze strategische keuzes naar concrete operationele doelstellingen voor de opleiding. Hierin worden jullie ondersteund door de programmadirecteur.
 • Je bent verantwoordelijk voor de onderwijskundige ontwikkeling van de opleiding, inclusief curriculumontwikkeling en integratie van nieuwe pedagogische inzichten.
 • Je hebt oog voor nieuwe opportuniteiten en brengt innovatie binnen in de opleiding. Je stimuleert medewerkers voor het opnemen van O&D opdrachten.
 • Je volgt de kwaliteit van het onderwijs & de studie- en studentenbegeleiding op en stuurt bij ter optimalisatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke relevantie van de opleiding met oog voor samenleving, werkveld en regio.
 • Je realiseert synergiën tussen opleidingen (binnen en buiten het eigen programma) onderling en tussen de opleiding en onderzoek en dienstverlening.

 

Coachende leider – Inspirator – Teamspeler

 

 • Je bent een inspirerende coach. Je kan beslissen en delegeren en je weet mensen te motiveren door hen ruimte en autonomie te geven. Je leidt, coacht en motiveert je medewerkers met oog voor (de ontwikkeling) van hun talenten.
 • Je werkt aan een brede inzetbaarheid in een stimulerende werkomgeving, waarin medewerkers geïnspireerd en gewaardeerd worden.
 • Je bevordert een goede samenwerking binnen het team en faciliteert kennisdeling tussen de teamleden.
 • Je garandeert een adequate informatiedoorstroming en rapportering binnen het eigen docententeam, van en naar de andere opleidingsverantwoordelijken binnen het opleidingsteam, van en naar de programmadirecteur en het programmateam.
 • Je werkt samen en overlegt systematisch met O&D-domeinverantwoordelijken om VODO te realiseren, in samenspraak met de andere opleidingsverantwoordelijke.
 • Je zorgt, in samenspraak met je collega, voor een duidelijke profilering van de opleiding en onderhoudt intensieve contacten met werkveld, alumni en andere externe partners.
 • Je bereidt de POC voor en zorgt voor de implementatie van de genomen beslissingen. Eén van de opleidingsverantwoordelijken wordt aangeduid als voorzitter.
 • Je stimuleert de studenten- en personeelsparticipatie in de opleiding.
 • Je bent aanspreekpunt voor de studenten wat betreft onderwijs gerelateerde zaken
 • Je bent voor de gehele opleiding verantwoordelijk voor meerdere teamrollen zoals kwaliteitszorg, internationalisering, onderwijs & studentenbeleid, O&D, VODO, communicatie & marketing, HR, financiën & begroting, administratie en infrastructuur,…
 • Je rapporteert aan de Programmadirecteur Technologie.

 

Je profiel

 

 • Je hebt een masterdiploma of hebt aantoonbare competenties op masterniveau. De evenwaardigheid zal aangetoond worden door een externe assessment proef.
 • Je hebt bij voorkeur meerdere jaren ervaring in een leidinggevende functie.
 • Je kent het hoger onderwijslandschap en hebt ervaring met het werkveld van chemie, je hebt een sterke visie over onderwijs en kan die overbrengen op je medewerkers.
 • Je zoekt naar innovatie en volgt de recente ontwikkelingen op.
 • Je neemt initiatief, ziet kansen en problemen en kan deze omzetten in strategieën en concrete verbeterings- of vernieuwingsacties.
 • Je communiceert uitstekend in het Nederlands en drukt je vlot uit in het Engels en liefst ook in het Frans.
 • Je kan een beroep doen op een uitgebreid netwerk binnen en buiten de hogeschool.

 

Een uitdagende functie in een organisatie in ontwikkeling

 

 • Een uitdagende leidinggevende functie met veel ruimte voor initiatief in een dynamische organisatie.
 • Een unieke kans om de bestaande opleiding verder uit te bouwen.
 • Een contractuele of statutaire aanstelling als lid van het administratief technisch personeel. Statutaire medewerkers kunnen op termijn in de toegewezen graad benoemd worden, volgens de geldende regels en procedures.
 • Verloning vanaf barema 589 (via tijdelijke ambtswijziging naar ATP31 of via een bijkomende vergoeding).
 • Aanstelling van bepaalde duur in vzw UC Limburg
 • Je treedt zo snel mogelijk in dienst. Het contract loopt tot 31/8/2020 en kan verlengd worden na een positieve evaluatie.
 • Bij werving kunnen een aantal jaren nuttige beroepservaring in aanmerking worden genomen.
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of fiets.
 • Standplaats op de campus van Diepenbeek. Regelmatige werkverplaatsingen naar de andere campussen in Vlaams-Brabant en Limburg.

 

Interesse?

 

 • De selectie doorloopt volgende stappen: analyse van CV en motivatiebrief, gevolgd door een selectiegesprek met opdracht.
 • Een assessment center kan mee deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Meer informatie over de missie en strategische prioriteiten van de hogeschool, evenals over de opleidingen vind je op www.ucll.be.
 • Solliciteren kan enkel via cv warehouse en dit ten laatste tot en met 29/02/2020
 • Voor meer informatie kan je terecht bij Maggy Timmermans, Programmadirecteur Technologie (maggy.timmermans@ucll.be).