UC Leuven-Limburg
Volg ons
Job-e-mails

Ontvang regelmatig nieuwigheden en mis geen opportuniteit

Opleidingsverantwoordelijke v/d cluster Graduaatsopleidingen binnen het programma Technologie (M/V)

Ben je maatschappelijk geëngageerd, ondernemend en denk je al eens out-of-the box? Dan ben je welkom bij UCLL, de hogeschool van de moving minds.

Onze dynamische hogeschool biedt een warme en ambitieuze leer- en werkplek aan 1.700 medewerkers en  14.500 studenten. Met inspirerend en kwaliteitsvol onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening brengen we mensen en ideeën in beweging in Limburg, Vlaams-Brabant en ver daarbuiten.

Vanaf academiejaar 2018 - 2019 zijn we geëvolueerd naar een nieuwe organisatiestructuur waarbij de opleidingen geclusterd zijn in vijf programma’s op basis van studiegebied en werkveld: management, technologie, welzijn, gezondheid en lerarenopleiding.

Om deze nieuwe organisatiestructuur mee vorm te geven en een belangrijke rol te spelen in de ondersteuning van de opleidingsteams en de studenten van het programma Technologie, zijn we op zoek naar een:

Op 1 september 2019 werden de graduaatsopleidingen geïntegreerd in de hogeschool. Om deze opleidingen verder uit te bouwen en de kwaliteit ervan te borgen zijn we op zoek naar:

Opleidingsverantwoordelijke voor de cluster van Graduaatsopleidingen binnen het programma Technologie(m/v)

- 1 vacature voor 1 VTE -

Naast de leidinggevende taken zijn er ook andere onderwijskundige of onderzoeksgebonden taken.

Meewerken aan een sterke organisatie

 • Als lid van het opleidingsteam Technologie, bepaal je mee het (onderwijs)beleid en de strategische prioriteiten van de graduaatsopleidingen, binnen het kader van de hogeschoolbrede beleids-en strategische keuzes. Je speelt in op toekomstige trends in het (inter)nationaal onderwijslandschap en maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de opleidingen.
 • Je staat in voor de ontwikkeling en de implementatie van een kwalitatief en innovatief onderwijsbeleid voor de graduaatsopleidingen Technologie.
 • Je geeft input voor alle strategische keuzes van de hogeschool en dit via je programmadirecteur en via het expertiseteam graduaatsopleidingen.
 • Je bepaalt de inzet van de beschikbare middelen in de opleidingen in functie van de realisatie van de doelstellingen.
 • Je levert vanuit eigen ervaring input omtrent de budgettaire noden van de graduaatsopleidingen zodat deze binnen het opleidingsteam kunnen geïntegreerd worden en aangekaart in het programmateam.
 • Je bent verantwoordelijk voor het implementeren van het beleidsplan en de strategische keuzes van de graduaatsopleidingen. Samen vertalen jullie deze strategische keuzes naar concrete operationele doelstellingen voor de diverse opleidingen. Hierin worden jullie ondersteund door de programmadirecteur.
 • Je bent verantwoordelijk voor de onderwijskundige ontwikkeling van de opleidingen, inclusief curriculumontwikkeling en integratie van nieuwe pedagogische inzichten.
 • Je hebt oog voor nieuwe opportuniteiten en brengt innovatie binnen de graduaatsopleidingen.
 • Je volgt de kwaliteit van het onderwijs & de studie- en studentenbegeleiding op en stuurt bij ter optimalisatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke relevantie van de graduaatsopleidingen met oog voor samenleving, werkveld en regio.
 • Je realiseert als lid van het expertiseteam graduaatsopleidingen synergieën tussen de graduaatsopleidingen (binnen en buiten het eigen programma) onderling.

Coachende leider – Inspirator – Teamspeler

 • Je bent een inspirerende coach. Je kan beslissen en delegeren en je weet mensen te motiveren door hen ruimte en autonomie te geven. Je leidt, coacht en motiveert je medewerkers met oog voor (de ontwikkeling van) hun talenten.
 • Je werkt aan een brede inzetbaarheid in een stimulerende werkomgeving, waarin medewerkers geïnspireerd en gewaardeerd worden.
 • Je bevordert een goede samenwerking binnen het team en faciliteert kennisdeling tussen de teamleden.
 • Je garandeert een adequate informatiedoorstroming en rapportering binnen de eigen docententeams, van en naar de andere opleidingsverantwoordelijken binnen het opleidingsteam, van en naar de programmadirecteur en het programmateam.
 • Je werkt samen en overlegt systematisch met R&E-domeinverantwoordelijken om VODO te realiseren, in samenspraak met de andere opleidingsverantwoordelijken.
 • Je zorgt voor een duidelijke profilering van de graduaatsopleidingen en onderhoudt intensieve contacten met werkveld, alumni en andere externe partners.
 • Je bereidt de POC voor en zorgt voor de implementatie van de genomen beslissingen.
 • Je stimuleert de studenten- en personeelsparticipatie in de opleidingen.
 • Je bent aanspreekpunt voor de studenten wat betreft onderwijs gerelateerde zaken.
 • Je bent voor de gehele cluster van opleidingen verantwoordelijk voor één of meerdere teamrollen m.b.t. kwaliteitszorg, internationalisering, onderwijs & studentenbeleid, O&D, VODO, communicatie & marketing, HR, financiën & begroting, administratie en infrastructuur.
 • Je rapporteert aan de Programmadirecteur Technologie.

Je profiel

 • Je hebt een masterdiploma of hebt aantoonbare competenties op masterniveau. De evenwaardigheid ervan zal aangetoond worden door een externe assessment proef.
 • Je hebt meerdere jaren ervaring in een leidinggevende functie.
 • Je kent het HBO5 landschap en hebt ruime ervaring met het werkveld; je hebt een sterke visie op onderwijs en kan die overbrengen op je medewerkers.
 • Je zoekt naar innovatie en volgt de recente ontwikkelingen op.
 • Je neemt initiatief, ziet kansen en problemen en kan deze omzetten in strategieën en concrete verbeterings- of vernieuwingsacties.
 • Je communiceert uitstekend in het Nederlands en drukt je vlot uit in het Engels en liefst ook in het Frans.
 • Je kan een beroep doen op een uitgebreid netwerk binnen en buiten de hogeschool.

Een uitdagende functie in een organisatie in ontwikkeling

 • Een uitdagende leidinggevende functie met veel ruimte voor initiatief in een dynamische organisatie.
 • Een unieke kans om de bestaande opleiding verder uit te bouwen.
 • Een contractuele of statutaire aanstelling als lid van het administratief technisch personeel. Statutaire medewerkers kunnen op termijn in de toegewezen graad benoemd worden, volgens de geldende regels en procedures.
 • Verloning vanaf barema 589 (via tijdelijke ambtswijziging naar ATP31 of via een bijkomende vergoeding).
 • Aanstelling van bepaalde duur in vzw UC Leuven.
 • Je treedt in dienst op 1 september 2020, of in onderling overleg. Het contract loopt tot 31/8/2021 en kan verlengd worden na een positieve evaluatie.
 • Bij werving kunnen een aantal jaren nuttige beroepservaring in aanmerking worden genomen.
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of fiets.
 • Standplaats op campus Proximus (Heverlee). Regelmatige werkverplaatsingen naar de andere campussen in Vlaams-Brabant en Limburg.

Interesse?

 • De selectie doorloopt volgende stappen: analyse van CV en motivatiebrief, gevolgd door een selectiegesprek met opdracht.
 • Een assessment center kan mee deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Meer informatie over de missie en strategische prioriteiten van de hogeschool, evenals over de opleidingen vind je op www.ucll.be.
 • Solliciteren kan enkel via CVWarehouse en dit ten laatste tot en met 9/08/2020
 • Voor meer informatie kan je terecht bij Maggy Timmermans, Programmadirecteur Technologie (maggy.timmermans@ucll.be).