UC Leuven-Limburg
Volg ons
Job-e-mails

Ontvang regelmatig nieuwigheden en mis geen opportuniteit

Opleidingsverantwoordelijke Bachelor Secundair Onderwijs (Baso) Vlaams-Brabant (m/v) 0.6 VTE

Ben je maatschappelijk geëngageerd, ondernemend en denk je al eens out-of-the box? Dan ben je welkom bij UCLL, de hogeschool van de moving minds.

Onze dynamische hogeschool biedt een warme en ambitieuze leer- en werkplek aan 1.700 medewerkers en meer dan 14.500 studenten. Met inspirerend en kwaliteitsvol onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening brengen we mensen en ideeën in beweging in Limburg, Vlaams-Brabant en ver daarbuiten.

Sinds academiejaar 2018 - 2019 zijn we geëvolueerd naar een nieuwe organisatiestructuur waarbij de opleidingen geclusterd zijn in vijf programma’s op basis van studiegebied en werkveld: management, technologie, welzijn, gezondheid en lerarenopleiding.

Om deze nieuwe organisatiestructuur mee vorm te geven en een belangrijke rol te spelen in de ondersteuning van de opleidingsteams en de studenten van het programma Lerarenopleiding zijn we op zoek naar een

Opleidingsverantwoordelijke Bachelor Secundair Onderwijs (Baso) Vlaams-Brabant (m/v) 0,6 VTE

Meewerken aan een sterke organisatie

 • Als lid van het programmateam Lerarenopleiding bepaal je het (onderwijs)beleid en de strategische prioriteiten van de opleiding, binnen het kader van de hogeschoolbrede beleidskeuzes en strategische prioriteiten en inspelend op toekomstige trends in het (inter)nationale onderwijslandschap en maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de opleiding.
 • Samen met de andere opleidingsverantwoordelijken Baso sta je in voor de ontwikkeling en de implementatie van een kwalitatief en innovatief onderwijsbeleid voor de opleiding.
 • Samen met de andere opleidingsverantwoordelijken Baso ben je eindverantwoordelijke voor de vervlechting onderwijs, onderzoek en dienstverlening en werkt hiertoe nauw samen met de Research & Expertisecentra (R&E). Je bewaakt hierbij de dwarsverbanden met de andere opleidingen.
 • Je geeft input voor alle strategische keuzes van de hogeschool en dit via het programmateam Lerarenopleiding en de programmadirecteur.
 • Je bepaalt de inzet van de beschikbare middelen in de opleiding in functie van de realisatie van de doelstellingen.
 • Je levert vanuit eigen ervaring input omtrent de budgettaire noden van de opleiding zodat deze kunnen geïntegreerd en aangekaart worden in het programmateam.
 • Je bent verantwoordelijk voor het implementeren van het beleidsplan en de strategische keuzes van de opleiding. Je vertaalt deze strategische keuzes naar concrete operationele doelstellingen voor de opleiding. Hierin word je ondersteund door het programmateam en de programmadirecteur.
 • Je bent verantwoordelijk voor een aantal aspecten zoals kwaliteitszorg, internationalisering, onderwijs & studentenbeleid, R&E, VODO, communicatie & marketing, HR, financiën & begroting, administratie en infrastructuur.
 • Je bent verantwoordelijk voor de onderwijskundige ontwikkeling van de opleiding, inclusief curriculumontwikkeling en integratie van nieuwe pedagogische inzichten.
 • Je hebt oog voor nieuwe opportuniteiten en brengt innovatie binnen in de opleiding.
 • Je volgt de kwaliteit van het onderwijs en de studie- en studentenbegeleiding op en stuurt bij ter optimalisatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke relevantie van de opleiding met oog voor samenleving, werkveld en regio.
 • Je zorgt voor een duidelijke profilering van de opleiding en onderhoudt intensieve contacten met werkveld, alumni en andere externe partners.
 • Je realiseert synergieën tussen opleidingen binnen en buiten het eigen programma en tussen de opleiding en onderzoek en dienstverlening.
 • Je rapporteert aan de Programmadirecteur Lerarenopleiding

Coachende leider – Inspirator – Teamspeler

 • Je bent een inspirerende coach. Je kan beslissen en delegeren en je weet mensen te motiveren door hen ruimte en autonomie te geven. Je leidt, coacht en motiveert je medewerkers met oog voor (de ontwikkeling) van hun talenten.
 • Je werkt aan een brede inzetbaarheid in een stimulerende werkomgeving, waarin medewerkers geïnspireerd en gewaardeerd worden.
 • Je kan gedragen beslissingen nemen.
 • Je stimuleert medewerkers voor het opnemen van R&E-opdrachten.
 • Je bevordert een goede samenwerking met en stimuleert kennisdeling tussen de leden van het programmateam.
 • Je garandeert een adequate informatiedoorstroming en rapportering binnen het eigen docententeam, van en naar de programmadirecteur en het programmateam.
 • Je werkt samen en overlegt systematisch met de verantwoordelijken van de R&E-centra om VODO te realiseren.
 • Je bereidt de POC voor en zorgt voor de implementatie van de genomen beslissingen. Je bent voorzitter van de POC.
 • Je stimuleert de studenten- en personeelsparticipatie in de opleiding.
 • Je bent aanspreekpunt voor de studenten wat betreft onderwijsgerelateerde zaken

Je profiel

 • Je hebt een masterdiploma of hebt aantoonbare competenties op masterniveau.
 • Je hebt bij voorkeur meerdere jaren ervaring in een leidinggevende functie.
 • Je kent het (hoger)onderwijslandschap en hebt ervaring met het werkveld.
 • Je hebt een visie over onderwijs, kan die op een participatieve wijze verder uitbouwen en overbrengen op je medewerkers.
 • Je zoekt naar innovatie en volgt de recente ontwikkelingen op.
 • Je neemt initiatief, ziet kansen en problemen en kan deze omzetten in strategieën en concrete verbeterings- of vernieuwingsacties.
 • Je communiceert uitstekend in het Nederlands en drukt je vlot uit in het Engels en liefst ook in het Frans.
 • Je kan een beroep doen op een uitgebreid netwerk binnen en buiten de hogeschool of wil dit zeker ontwikkelen.

Een uitdagende functie in een organisatie in ontwikkeling

 • Een uitdagende leidinggevende functie met veel ruimte voor initiatief in een dynamische organisatie.
 • Een unieke kans om de bestaande opleiding verder uit te bouwen.
 • Een contractuele of statutaire aanstelling als lid van het administratief technisch personeel. Statutaire medewerkers kunnen op termijn in de toegewezen graad benoemd worden, volgens de geldende regels en procedures.
 • Verloning vanaf barema 589 (via tijdelijke ambtswijziging naar ATP31 of via een bijkomende vergoeding).
 • Aanstelling van bepaalde duur in vzw UC Leuven.
 • Indiensttreding vanaf 01/09/2020. Het contract loopt tot 31/8/2021 en kan verlengd worden na een positieve evaluatie.
 • Bij werving kunnen een aantal jaren nuttige beroepservaring in aanmerking worden genomen.
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of fiets.
 • Standplaats op campus Hertogstraat. Regelmatige werkverplaatsingen naar de andere campussen in Vlaams-Brabant en Limburg.

Interesse?

 • De selectie doorloopt volgende stappen: analyse van CV en motivatiebrief, gevolgd door een selectiegesprek met opdracht.
 • Een assessment center kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Meer informatie over de missie en strategische prioriteiten van de hogeschool, evenals over de opleidingen vind je op www.ucll.be.
 • Solliciteren kan enkel via CVWwarehouse en dit tot en met 09/08/2020.
 • Voor meer informatie kan je terecht bij Greet Decin, Programmadirecteur Lerarenopleiding (greet.decin@ucll.be).