UC Leuven-Limburg
Volg ons
Job-e-mails

Ontvang regelmatig nieuwigheden en mis geen opportuniteit

(Praktijk)lector "Recht en Maatschappij” en “Algemene voorbereiding stage" (m/v) – 0,30 VTE

Ben je maatschappelijk geëngageerd, ondernemend en denk je al eens out-of-the box? Dan ben je welkom bij UCLL, de hogeschool van de moving minds.

Onze dynamische hogeschool biedt een warme en ambitieuze leer- en werkplek aan 1.700 medewerkers en meer dan 14.500 studenten. Met inspirerend en kwaliteitsvol onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening brengen we mensen en ideeën in beweging in Limburg, Vlaams-Brabant en ver daarbuiten.

Word jij onze nieuwe moving mind? Wij zoeken een enthousiaste collega die aan de slag wil als

(Praktijk) lector (m/v) – 0,30 VTE bepaalde duur

 

Verantwoordelijkheden

 • Je maakt deel uit van het onderwijsteam in de bacheloropleiding Orthopedagogie. De bachelor Orthopedagogie richt zich tot studenten die als begeleider mensen willen ondersteunen en begeleiden gericht op het “herstel van het gewone leven”, het bieden van perspectief en kwaliteit van leven.
 • Je bent als (praktijk)lector (mede)verantwoordelijk voor de opleidingsonderdelen “Recht en Maatschappij” en “Algemene voorbereiding stage”. Deze opleidingsonderdelen worden zowel in de reguliere dagopleiding als in het traject voor werkstudenten aangeboden.
 • Je werkt inzake cursusaanbod en aanpak nauw samen met de opleidingsverantwoordelijken en het lectorenteam van de opleiding.
 • Je activeert studenten om zelfstandig en in teamverband verdiepend aan de slag te gaan met leerinhouden.
 • Je geeft feedback op opdrachten die studenten tijdens het jaar uitwerken.
 • Samen met de opleidingsverantwoordelijke werk je aan het huidige onderwijsaanbod en de ontwikkeling van een maatschappelijk relevant en duurzaam (nieuw) onderwijsaanbod.
 • De lesactiviteiten, het evalueren van studenten en het uitwerken van studiemateriaal maken integraal deel uit van je takenpakket.
 • De onderwijsactiviteiten kunnen zowel in het voltijdse dagprogramma als in het traject voor werkstudenten doorgaan. Alle trajecten hebben eenzelfde finaliteit qua vereist competentieniveau. De onderwijsmethodiek en aanpak verschillen.
 • Je neemt actief deel aan overlegmomenten van opleidingsonderdelen, curriculumwerkgroepen, opleidingsvergaderingen, …
 • Je evalueert in overleg met de collega’s en de permanente onderwijscommissie de doelen, inhouden en onderwijsaanpak van de opleidingsonderdelen waarin je betrokken bent, zodat gerichte bijsturingen doorgevoerd worden.
 • Je bent bereid jezelf te professionaliseren in je vakgebied en op onderwijskundig vlak.
 • Je rapporteert aan beide opleidingsverantwoordelijken.

 

Profiel

 • Je beschikt over een bachelor- of master diploma in de (Ortho)pedagogie.
 • Bijkomende opleidingen (doctoraat, …) of vervolmakingsinitiatieven zijn een troef.
 • Ervaring in het (hoger) onderwijs en een pedagogisch bekwaamheidsbewijs zijn een pluspunt.
 • Kennis van het (ortho)(ped)agogische werkveld en belendende sectoren is een meerwaarde.
 • Je kent de uitdagingen en noden van het toekomstig beroep en bent enthousiast om op basis hiervan de professionele begeleiders van de toekomst mee op te leiden. De opleidingsonderdelen waarvan je een stuk lesopdracht zou opnemen, behandelen topics als ethische vraagstukken, de rechtspositie van de cliënt en de opvoeder/begeleider, preventie, politiek en rechterlijk landschap en sociologische inzichten.
 • Je bent bereid je snel te verdiepen in de theoretische kaders van de opleiding waarbij volgende aspecten belangrijke uitgangspunten zijn:
  • Inclusie en diversiteit d.w.z. iedereen is verschillend en hoort erbij;
  • Empowerment en emancipatie: we kijken naar de krachten van de mensen;
  • Vraaggerichtheid en vraagsturing: we luisteren naar wat mensen echt vragen, echt nodig hebben;
  • Community building: we streven naar een solidaire gemeenschap waar voor elkaar gezorgd wordt;
 • Je bent een enthousiaste, ondernemende en creatieve teamspeler.
 • Je bent bereid samen te werken met andere betrokkenen in de opleiding zowel binnen als buiten de hogeschool.
 • Je neemt initiatief, ziet kansen en kan deze omzetten in een strategie en concrete verbeterings- of vernieuwingsacties.
 • Je bent thuis in standaard informaticapakketten en elektronische leerplatformen of je bent bereid je snel in te werken.
 • Je werkt nauwkeurig en punctueel en respecteert deadlines.
 • Je kunt plannen, organiseren, en opvolgen.
 • Je beschikt over de vaardigheid om studenten te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling en dit bij voorkeur vanuit een coachende, ontwikkelings- en competentiegerichte attitude.
 • Je bent flexibel en kan je onderwijsactiviteiten afstemmen op de mogelijkheden van deze studenten en de opleiding.
 • Je bent enthousiast en wil je ten volle inzetten voor de opleiding en de hogeschool.

 

Aard van de betrekking en bezoldiging in een sterk groeiende organisatie

 • Deeltijds contract (30%) van bepaalde duur.
 • Tewerkstelling in een contractueel statuut. Interne kandidaten die als onderwijzend personeel in onze hogeschool tewerkgesteld zijn, kunnen hun statuut behouden.
 • Verloning in salarisschaal 502 (master) / 316 (bachelor).
 • Indiensttreding ten laatste 21 september 2020, tot en met 31 augustus 2021.
 • Het contract kan verlengd worden na een positieve evaluatie.
 • Bij werving kan tot 10 jaar nuttige beroepservaring in aanmerking worden genomen.
 • Deze functie kan voor benoeming in aanmerking komen op termijn volgens de geldende regels en procedures.
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of de fiets.
 • Standplaats is campus Oude Luikerbaan in Hasselt. Occasionele verplaatsingen naar andere campussen zijn vereist.
 • Meer info: evi.neven@ucll.be 

 

Solliciteren kan enkel via cv warehouse en dit ten laatste tot 16/08/2020.

De selectie doorloopt volgende stappen: briefselectie op basis van CV en motivatiebrief, gevolgd door interview met de selectiecommissie.