UC Leuven-Limburg
Volg ons
Job-e-mails

Ontvang regelmatig nieuwigheden en mis geen opportuniteit

Lector (m/v) PBa Orthopedagogie - 0,2 VTE

Ben je maatschappelijk geëngageerd, ondernemend en denk je al eens out-of-the box? Dan ben je welkom bij UCLL, de hogeschool van de moving minds.

Onze dynamische hogeschool biedt een warme en ambitieuze leer- en werkplek aan 1.700 medewerkers en meer dan 14.500 studenten. Met inspirerend en kwaliteitsvol onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening brengen we mensen en ideeën in beweging in Limburg, Vlaams-Brabant en ver daarbuiten.

Word jij onze nieuwe moving mind? Wij zoeken een enthousiaste collega die aan de slag wil als

 

Lector (m/v) (20%) bepaalde duur

Verantwoordelijkheden

 • Je geeft les aan onze startende studenten in de eerste opleidingsfase en begeleidt studenten in het ontwikkelen van methodieken betreffende spelen voor diverse doelgroepen.
 • Je maakt deel uit van het onderwijsteam in de bacheloropleiding orthopedagogie. De bachelor Orthopedagogie richt zich tot studenten die als begeleider mensen willen ondersteunen en begeleiden gericht op het “herstel van het gewone leven”, het bieden van perspectief en kwaliteit van leven.
 • Je werkt inzake cursusaanbod en aanpak nauw samen met de opleidingsverantwoordelijke / opleidingsverantwoordelijke en het lectorenteam van de opleiding.
 • Je geeft feedback op opdrachten die studenten tijdens het jaar uitwerken.
 • Samen met de opleidingsverantwoordelijke werk je aan het huidige onderwijsaanbod en de ontwikkeling van een maatschappelijk relevant en duurzaam (nieuw) onderwijsaanbod.
 • De lesactiviteiten, het evalueren van studenten en het uitwerken van studiemateriaal maken integraal deel uit van je takenpakket.
 • Je neemt actief deel aan overlegmomenten van opleidingsonderdelen, curriculumwerkgroepen, opleidingsvergaderingen, …
 • Je evalueert in overleg met de collega’s en de permanente onderwijscommissie de doelen, inhouden en onderwijsaanpak van de opleidingsonderdelen waarin je betrokken bent, zodat gerichte bijsturingen doorgevoerd worden.
 • Je bent bereid jezelf te professionaliseren in je vakgebied en op onderwijskundig vlak.
 • Je bent bereid om onderzoeksopdrachten op te nemen die passen binnen je
 • Je rapporteert aan beide opleidingsverantwoordelijken.

 

Profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur in lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, al dan niet aangevuld met humane wetenschappen. Ervaring in het onderwijs is een pluspunt.
 • Kennis van het (ortho)(ped)agogische werkveld en belendende sectoren is een meerwaarde.
 • Je kent de uitdagingen en noden van het toekomstig beroep en bent enthousiast om op basis hiervan de professionele begeleiders van de toekomst mee op te leiden.
 • Je bent bereid je snel te verdiepen in de theoretische kaders van de opleiding waarbij volgende aspecten belangrijke uitgangspunten zijn:
  • Inclusie en diversiteit d.w.z. iedereen is verschillend en hoort erbij;
  • Empowerment en emancipatie: we kijken naar de krachten van de mensen;
  • Vraaggerichtheid en vraagsturing: we luisteren naar wat mensen echt vragen, echt nodig hebben;
  • Community building: we streven naar een solidaire gemeenschap waar voor elkaar gezorgd wordt;
 • Je bent een enthousiaste, ondernemende en creatieve teamspeler.
 • Je bent bereid samen te werken met andere betrokkenen in de opleiding zowel binnen als buiten de hogeschool.
 • Je neemt initiatief, ziet kansen en kan deze omzetten in een strategie en concrete verbeterings- of vernieuwingsacties.
 • Je bent thuis in standaard informaticapakketten en elektronische leerplatformen of je bent bereid je snel in te werken.
 • Je werkt nauwkeurig en punctueel en respecteert deadlines.
 • Je kunt plannen, organiseren, en opvolgen.
 • Je kunt goed samenwerken in teamververband.
 • Je beschikt over de vaardigheid om studenten te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling en dit bij voorkeur vanuit een coachende, ontwikkelings- en competentiegerichte attitude.
 • Je bent flexibel en kan je onderwijsactiviteiten afstemmen op de mogelijkheden van deze studenten en de opleiding.
 • Je bent enthousiast en wil je ten volle inzetten voor de opleiding en de hogeschool.

 

Aard van de betrekking en bezoldiging in een sterk groeiende organisatie

 • Deeltijds contract (20%) bepaalde duur.
 • Tewerkstelling in een contractueel statuut. Interne kandidaten die als onderwijzend personeel in onze hogeschool tewerkgesteld zijn, kunnen hun statuut behouden.
 • Verloning in barema 502 als master.
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of de fiets.
 • Indiensttreding ten laatste 21 september 2020, tot en met 31 augustus 2021. Bij positieve evaluatie is verlenging mogelijk.
 • Bij werving kan tot 10 jaar nuttige beroepservaring in aanmerking worden genomen. Interne kandidaten kunnen hun statuut behouden.
 • Deze functie kan voor benoeming in aanmerking komen op termijn volgens de geldende regels en procedures.
 • Standplaats is campus Oude Luikerbaan. Occasionele verplaatsingen naar andere campussen zijn vereist.
 • Meer info: gert.houben@ucll.be

 

Selectiemethode

Solliciteren kan enkel via cv warehouse en dit ten laatste tot 16/08/2020. De selectie doorloopt volgende stappen: briefselectie op basis van CV en motivatiebrief, gevolgd door interview met de selectiecommissie.