UC Leuven-Limburg
Volg ons
Job-e-mails

Ontvang regelmatig nieuwigheden en mis geen opportuniteit

(Praktijk)Lector PBa Sociale Readaptatiewetenschappen (3 VTE– op te splitsen in deelopdrachten)

Ben je maatschappelijk geëngageerd, ondernemend en denk je al eens out-of-the box? Dan ben je welkom bij UCLL, de hogeschool van de moving minds.

Onze dynamische hogeschool biedt een warme en ambitieuze leer- en werkplek aan 1.700 medewerkers en meer dan 14.500 studenten. Met inspirerend en kwaliteitsvol onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening brengen we mensen en ideeën in beweging in Limburg, Vlaams-Brabant en ver daarbuiten.

Word jij onze nieuwe moving mind?

Wij zoeken een enthousiaste collega binnen het programma Welzijn die aan de slag wil in de bacheloropleiding Sociale Readaptatiewetenschappen: kinderen , jongeren en welzijn als

(Praktijk)Lector in de bachelor Sociale Readaptatiewetenschappen (3 VTE– op te splitsen in deelopdrachten)

 

Profiel:

 • Je beschikt over een masterdiploma in de Pedagogische Wetenschappen of een bachelordiploma in het Sociaal-Agogisch Studiegebied. Didactische bekwaamheid en bijkomende opleidingen zijn een troef. Je hebt minimum 5 jaar werkervaring in het Sociaal-Agogisch Studiegebied.
 • Als lid van het lectorenteam bestaat je opdracht uit één of meerdere van volgende onderdelen:
  • OPO Schriftelijke vaardigheden (eerste opleidingsfase)
  • OPO’s Beroepspraktijk (tweede en derde opleidingsfase)
  • OPO Bachelorproject (derde opleidingsfase)
  • OPO International Activity (tweede en derde opleidingsfase)

Met zijn onderwijsopdracht draagt de (praktijk)lector bij tot de ontwikkeling van de competenties van studenten tot beginnend beroepskracht in het sociaal pedagogisch werkveld. Samen met de collega’s van SRW bevordert de lector de maatschappelijke integratie en persoonlijke ontplooiing van studenten en de kansen op tewerkstelling. Dit gebeurt in de lijn met de visie en het curriculumconcept van de opleiding, en in overeenstemming met de bepalingen van het arbeidsreglement van UCLL en de concrete werkafspraken van de opleiding.

Concreet vertaalt deze functie zich in onderstaande taken en verantwoordelijkheden:

Expertise

Inhoudelijk: Actief op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het vakgebied mbt de doelen van het opleidingsonderdeel (lezen van –aangeboden- vakliteratuur, vakgroepoverleg, vorming). Afstemming van vorming met vormingsplan van team van het opleidingsonderdeel.

Vakdidactisch: Het zich actief op de hoogte stellen van ontwikkeling ten aanzien van didactiek binnen eigen vakgebied (lezen van –aangeboden- vakliteratuur, vakgroepoverleg, vorming).

Bewust doorlopen van de kwaliteitscirkel in aanpak en lesgeven binnen het opleidingsonderdeel met het oog op borging van wat goed is én optimalisering van wat beter kan.

Ontwikkelingen gepaste leeromgeving - Begeleiding van student

Studenten inspireren en vertrekken vanuit mogelijkheden/kansen van studenten. Overbrengen van kennis en vaardigheden en daarbij kunnen aansluiten bij het niveau en belevingswereld van de studenten. Bij de voorbereiding vertrekt de lector van de beginsituatie van de studenten. Hij houdt rekening met de specificiteit en diversiteit inzake ervaringen en vooropleiding van de studenten en met de groepsdynamische beginsituatie van de studentengroep.

Focus op begeleiding van het leerproces van de student. Bij het opmerken van een socio-emotionele problematiek wordt de lector aangemoedigd voldoende grenzen aan te geven én de student te motiveren om contact op te nemen met dienst studentenbegeleiding of externe diensten.

Beheersing en toepassing van diverse didactische methodes (met inbegrip van evaluatie).

Vormgeven van een gepaste onderwijsleeromgeving.

Afstemming op leerdoelen zoals binnen leerlijn geformuleerd.

Afstemming op opleidings- en onderwijsvisie zoals in opleiding geformuleerd.

Teamlid

Betrokken en actieve deelname aan overlegmomenten van opleidingsonderdelen, teamvergaderingen, curriculumwerkgroepen en opleidingsvergaderingen.

Meerwaarde leveren in teamwerk.

Zich verhouden naar gemaakte afspraken binnen het team en opleiding.

Leeft de elementen van beroepshouding die zich situeren binnen de volgende 4 clusters: omgaan met werk, omgaan met zichzelf, omgaan met anderen en omgaan met de organisatie en samenleving voor aan studenten.

 

Aard van de betrekking en bezoldiging in een sterk groeiende organisatie

 • Een uitdagende functie in een nieuwe, ambitieuze en hartelijke organisatie.
 • Een contractuele aanstelling met verloning in salarisschaal 502 (master) of 316 (bachelor) voor 1 jaar (1/9/2020 - 31/8/2021).
 • Eventueel verlengbaar na gunstige evaluatie.
 • Interne kandidaten die als onderwijzend personeel in onze hogeschool tewerkgesteld zijn, kunnen hun statuut behouden.
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of de fiets.
 • Bij werving kan tot 10 jaar nuttige beroepservaring worden erkend.
 • Deze functie kan voor benoeming in aanmerking komen op termijn volgens de geldende regels en procedures.

 

Tewerkstelling:

In UC Leuven-Limburg, Campus Sociale School Heverlee, Groeneweg 151, 3001 Heverlee

 

Selectiemethode:

De selectie vindt plaats op basis van het sollicitatiedossier en een persoonlijk gesprek. Solliciteren kan enkel via cv warehouse en dit ten laatste op 16/8/2020, meer informatie bij Leen Van den Broeck (leen.vandenbroeck@ucll.be), opleidingsverantwoordelijke Sociale Readaptatiewetenschappen: kinderen, jongeren en welzijn. Preselectie op basis van de sollicitatiedossiers, gevolgd door een selectie-interview.