UC Leuven-Limburg
Volg ons
Job-e-mails

Ontvang regelmatig nieuwigheden en mis geen opportuniteit

(Praktijk)lector - Bachelor Verpleegkunde (m/v) 0,5 VTE

- VACATURE -

Ben je maatschappelijk geëngageerd, ondernemend en denk je al eens out-of-the box? Dan ben je welkom bij UCLL, de hogeschool van de moving minds.

Onze dynamische hogeschool biedt een warme en ambitieuze leer- en werkplek aan 1.700 medewerkers en meer dan 14.500 studenten. Met inspirerend en kwaliteitsvol onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening brengen we mensen en ideeën in beweging in Limburg, Vlaams-Brabant en ver daarbuiten.

Word jij onze nieuwe moving mind? Voor academiejaar 2020 - 2021 zoeken wij nog een enthousiaste collega die aan de slag wil als:

 

(Praktijk)lector - Bachelor Verpleegkunde (m/v) - 0,5 VTE

 

Verantwoordelijkheden

 • De beschikbare stageplaatsen situeren zich in verschillende domeinen zoals operatiekwartier, geriatrische afdelingen, heelkundige en interne afdelingen en eerstelijnszorg.
 • Je doet stagebegeleiding (leerbegeleiding) en coacht de studenten in hun leerproces.
 • Je begeleidt en evalueert fase 4 studenten in hun bachelorproef.
 • Je neemt actief deel aan overlegmomenten van stage, opleidingsonderdelen, de opleiding in het geheel,… die in verband staan met je opdracht.
 • Je maakt deel uit van het onderwijsteam van de bacheloropleiding verpleegkunde. We hanteren diverse werkvormen: hoorcolleges, werkcolleges, procesbegeleiding, practica, simulatie en stage.
 • Je bent bereid jezelf te professionaliseren op inhoudelijk en onderwijskundig vlak.

Profiel

 • Je beschikt minimaal over een bachelordiploma in de verpleegkunde. Een masterdiploma strekt tot de aanbeveling.
 • Werkervaring van minimum 5 jaar in de zorgsector strekt tot aanbeveling.
 • Bijkomende opleidingen (doctoraat,…) of vervolmakingsinitiatieven zijn een troef.
 • Ervaring in het (hoger) onderwijs en een pedagogisch bekwaamheidsbewijs zijn een pluspunt.
 • Je hebt brede ervaring en interesse in het verpleegkundig domein. Je draagt alle domeinen binnen de verpleegkunde een warm hart toe.
 • Je kent de uitdagingen en noden van het toekomstig verpleegkundig beroep en bent enthousiast om op basis hiervan de student van de toekomst mee op te leiden.
 • Je bent vertrouwd met het verpleegkundig werkveld en de finaliteit van de opleiding.
 • Je bent bereid samen te werken met andere betrokkenen in de opleiding zowel binnen als buiten de hogeschool.
 • Je neemt initiatief, ziet kansen en kan deze omzetten in een strategie en concrete verbeterings- of vernieuwingsacties.
 • Je bent thuis in standaard informaticapakketten en elektronische leerplatformen of je bent bereid je snel in te werken.
 • Je werkt nauwkeurig en punctueel en respecteert deadlines.
 • Je kunt plannen, organiseren, en opvolgen.
 • Je kunt goed samenwerken in teamververband.
 • Je beschikt over de vaardigheid om studenten te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling en dit bij voorkeur vanuit een coachende, ontwikkelings- en competentiegerichte attitude.
 • Je bent flexibel en kan je onderwijsactiviteiten afstemmen op de mogelijkheden van deze studenten en de opleiding.
 • Je bent enthousiast en wil je ten volle inzetten voor de opleiding en de hogeschool.

Aard van de betrekking en bezoldiging in een sterk groeiende organisatie

 • Aanstelling voor 50 % in een contractueel statuut. Binnen UC Leuven vzw. De opdracht kan opgedeeld worden in kleinere percentages, zodat er verschillende deeltijdse contracten ontstaan.
 • Verloning in salarisschaal 316 (bachelor) / 502 (master).
 • Je treedt zo snel mogelijk in dienst tot 31/8/2021. Interne kandidaten kunnen hun statuut behouden.
 • Het contract kan verlengd worden na een positieve evaluatie.
 • Bij werving kan tot 10 jaar nuttige beroepservaring in aanmerking worden genomen.
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of de fiets.
 • Standplaats is campus Gasthuisberg. Verplaatsingen in het kader van stagebegeleiding en overleg zijn vereist.

Solliciteren kan enkel via cv warehouse en dit tot en met 21/08/2020. De selectie doorloopt volgende stappen: briefselectie op basis van CV en motivatiebrief, gevolgd door interview met de selectiecommissie.

Voor meer informatie kan je terecht bij Hendrikje Huysmans, Karen Vansteenkiste of Ingrid Moldenaers, opleidingsverantwoordelijken bachelor verpleegkunde (bachelorverpleegkunde.leuven@ucll.be). Tot en met 16 augustus 2020 is de hogeschool in collectief verlof.