Planner Onderhoud

INEOS is een wereldwijde fabrikant van petrochemicaliën, speciale chemicaliën en olieproducten, met een omzet van ongeveer $ 60 miljard. Het omvat 34 bedrijven met elk een groot erfgoed van chemische bedrijven. Het productienetwerk omvat 168 sites in 26 landen over de hele wereld, waar ongeveer 21.000 mensen werken. Onze site in Lillo, Antwerpen, die deel uitmaakt van de business unit Ineos O&P Europe North, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en groei van de markten High Density Polyethylene en Polypropylene voor Ineos. We zijn op zoek naar een Planner Onderhoud, die zal werken op onze site in Lillo-Antwerpen en verantwoordelijk is voor de coördinatie tussen de verschillende diensten binnen Technical Services en Productie voor wat betreft de uitvoering van werkzaamheden voor de sectoren Mechanics & Piping en bijhorende contractoren. Als Planner verzekert hij/zij de korte en lange termijnplanning, alsook de werkzaamheden tijdens de stopstand van de onderhoudswerken, die behoren tot deze sector.

 

Verantwoordelijkheden

 • Werkt actief mee aan het veiligheid- en milieubeleid.
 • Respecteert de afgesproken minimum bezetting en meldt eventuele problemen.
 • Volgt storingen op, onderneemt acties in het oplossen van wederkerende problemen.
 • Volgt de nodige opleidingsprogramma’s om de taken op efficiënte wijze uit te voeren.

 

Planning / werkvoorbereiding:

 • Communiceert dagdagelijks met team coördinatoren en lijn- en planningsverantwoordelijken binnen Productie aangaande de uit te voeren werkzaamheden, manpower en materialen, en neemt de benodigde acties bij eventuele problemen .
 • Overlegt continu met de andere planners binnen Onderhoud en overlegt wekelijks voor het opstellen van de weekplanning n.a.v. afgesproken prioriteiten (prioplanning).
 • Coördineert de verschillende diensten binnen Technical Services en eventueel betrokken derde partijen.
 • Handelt als een verantwoord persoon betreffende het smeerprogramma en preventief, periodiek onderhoud.
 • Coördineert en evalueert de werkvoorbereidingen, voorschriften en procedures, opgemaakte revisiebladen en te nemen acties.
 • Handelt orders en onderhoudsinterventies af, volgt achterstand op en stuurt bij waar nodig.
 • Maakt een inschatting van de nodige externe bestellingen voor materiaal, manpower en volgt het op.

 

Opmaken TAR planning eventueel in samenwerking derde partij, voor de stielgroepen Mechanics & Piping:

 • Bepaalt de scope en zet orders om i.s.m. Productie en technische verantwoordelijken.
 • Begeleidt een eventuele derde partij bij het opmaken van de stopstand planning en stuurt bij waar nodig.
 • Start en coördineert de werkvoorbereidingen.
 • Onderneemt de nodige acties betreffende aankoop/revisie van benodigde onderdelen i.o.m. reliability/ aankoop.
 • Volgt afspraken op en coördineert de nodige manpower voor de uitvoering van de werkzaamheden, dit eventueel met de nodige externe partijen.
 • Overlegt dagdagelijks met derde partij en Team Coördinatoren betreffende planning en uitvoering van de stopstand werkzaamheden en stuurt bij waar nodig.
 • Sluit de orders/taken af en neemt de coördinatie van de nodige acties op zich.

 

Vaardigheden en kennis

Opleiding en ervaring:

Graduaat in een technische richting of A2 diploma in een technische richting gelijkgesteld door relevante ervaring. Bij voorkeur een aantal jaren binnen het vakgebied.


Kennis:

Talen: Nederlands, basiskennis Engels en Frans Kennis van SAP is een pluspunt


Vaardigheden:

Handelt veiligheidsbewust

Is besluitvaardig en neemt de nodige initiatieven

Beschikt over een grondig, technisch inzicht

Kan zelfstandig werken en is betrouwbaar

Is communicatief en kan tevens omgaan met kritiek

Kan goed samenwerken met de verschillende disciplines binnen Onderhoud en Productie

 

Onze aanbieding Een uitdagende baan in een stimulerende en technisch geavanceerde omgeving, een motiverend beloningspakket en de mogelijkheid voor verdere ontwikkeling in een bedrijf dat in zijn sector tot de wereldtop behoort.