UC Leuven-Limburg
Volg ons
Job-e-mails

Schrijf je in om nieuwe vacatures in jouw mailbox te ontvangen

Coördinator praktijk graduaat orthopedagogie Limburg/orthopedagogische begeleiding (20% VTE)

Ben je maatschappelijk geëngageerd, ondernemend en denk je al eens out-of-the box? Dan ben je welkom bij UCLL, de hogeschool van de moving minds.

Onze dynamische hogeschool biedt een warme en ambitieuze leer- en werkplek aan 1.750 medewerkers en meer dan 14.700 studenten. Met inspirerend en kwaliteitsvol onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening brengen we mensen en ideeën in beweging in Limburg, Vlaams-Brabant en ver daarbuiten.

Word jij onze nieuwe moving mind? Wij zoeken een enthousiaste collega die aan de slag wil als

Coördinator praktijk graduaat orthopedagogie Limburg/orthopedagogische begeleiding

(20% VTE; combineerbaar met een hoger percentage in geval van een lesopdracht)

 

Verantwoordelijkheden

 • Je maakt deel uit van het onderwijsteam in de graduaatsopleiding orthopedagogie en van het coördinatieteam graduaten welzijn Limburg.
 • Je coördineert, stimuleert, schept voorwaarden en inspireert je team op het coördinatiedomein ‘praktijk’ (cfr. nota coördinatiefunctie; op te vragen: zie verder).
 • Je hebt een brede en doorleefde visie m.b.t. het uitwerken van een inspirerende en krachtige onderwijsomgeving en kan anderen hierin inspireren.
 • Je schakelt vlot tussen helicopterview en organisatorisch werk.
 • Je combineert het coördinerend werk met een lesopdracht in de opleiding.
 • Je hebt oog en oor voor de ondersteuningsbehoeften van collega’s en studenten - in al hun diversiteit - en gaat samen met hen op weg.
 • Je bent een aanspreekpunt voor andere geledingen in de hogeschool (bijvoorbeeld de administratie) en staat mee in voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle samenwerking.
 • Je bent verantwoordelijk om jezelf te professionaliseren in je vakgebied en op onderwijskundig vlak.

 

Profiel

 • Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma in de (ortho)pedagogie of in een andere humane richting.
 • Je bijkomende opleidingen of vervolmakingsinitiatieven inzake (team)coaching zijn een troef.
 • Je ervaring in het (hoger) onderwijs; inzonderheid in de graduaten en een pedagogisch bekwaamheidsbewijs zijn een pluspunt.
 • Je bent vertrouwd met het werkveld en de finaliteit van de opleiding.
 • Je werkt graag en goed samen in teamverband.
 • Je haalt graag het beste in jezelf en anderen naar boven, bent geëngageerd, inspirerend en je hebt zin voor initiatief.
 • Je bent flexibel en kan je activiteiten afstemmen op de mogelijkheden van deze opleiding en deze studenten.
 • Je kan werken met standaard informaticapakketten (zoals tekstverwerking, rekenbladen en presentatiesoftware) en elektronische leerplatformen (zoals Toledo) of je bent bereid je snel in te werken.
 • Je bent communicatief vaardig, hebt een vlotte pen en presentatievaardigheden.
 • Je bent enthousiast en wil je ten volle inzetten voor de opleiding en de hogeschool.

Aard van de betrekking en bezoldiging in een sterk groeiende organisatie

 • Deeltijdse aanstelling in een contractueel statuut (gastprofessor).
 • Interne kandidaten kunnen hun statuut behouden.
 • Verloning in salarisschaal 316 (bachelor) of 502 (master).
 • Je treedt uiterlijk in dienst op 01/09/2021 tot en met 31/08/2022.
 • Het contract kan verlengd worden na een positieve evaluatie.
 • Bij werving kan tot 10 jaar nuttige beroepservaring in aanmerking worden genomen.
 • Op termijn kan de functie een statutair kader krijgen. Benoeming is dan mogelijk in een latere fase volgens de geldende regels en procedures.
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of de fiets.
 • Standplaats is campus Oude Luikerbaan te Hasselt. Verplaatsingen kunnen deel uitmaken van je opdracht.

Selectieprocedure

Solliciteren kan enkel via cv warehouse en dit ten laatste tot en met 18/04/2021.

UCLL wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing komen. We selecteren kandidaten op basis van hun competenties, passies en talenten, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking.

De procedure verloopt als volgt: vooreerst is er een briefselectie op basis van CV en motivatiebrief. Indien geselecteerd, word je uitgenodigd voor een interview met de selectiecommissie in de periode tussen 26/04/2021 en 03/05/2021.

Voor meer informatie en voor het opvragen van de nota coördinatiefunctie kan je terecht bij Jet Daniëls, opleidingsverantwoordelijke graduaten Welzijn Limburg; jet.daniels@ucll.be

– 0476/215 439.