Hogeschool UCLL
Volg ons
Job-e-mails

Schrijf je in om nieuwe vacatures in jouw mailbox te ontvangen

Expertmedewerker Internationalisering - 70% + 30%

Ben je maatschappelijk geëngageerd, ondernemend en denk je al eens out-of-the box? Dan ben je welkom bij UCLL, de hogeschool van de moving minds.

Met inspirerend en kwaliteitsvol onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening brengen we mensen en ideeën in beweging in Limburg, Vlaams-Brabant en ver daarbuiten.

Word jij onze nieuwe moving mind? Wij zoeken een enthousiaste collega die aan de slag wil als:

Expertmedewerker Internationalisering 70% + 30%

 

Deze functie bestaat uit twee delen. Ze worden liefst samen opgenomen, maar gesprek is mogelijk. De eerste functie is (70%) de kernopdracht van een expert. De tweede functie is een project (30%) tot eind 2024.

Met de expertise die je hebt opgebouwd, ondersteun je vanuit de Dienst Onderwijs & Studenten de instelling resultaatsgericht bij het verder ontwikkelen en implementeren van internationalisering in de hele hogeschool. Je bent op teamniveau mee verantwoordelijk voor het adviseren, formuleren en realiseren van internationaliseringsbeleid en -kwaliteit van UCLL. Je weet leidinggevenden en medewerkers te inspireren en assisteren om internationalisering op een uitdagende wijze inhoud en vorm te geven, in lijn met de strategische prioriteiten van de hogeschool en met aandacht voor de eigenheid van de verschillende activiteitendomeinen van UCLL: onderwijs, onderzoek & dienstverlening en ondersteunende diensten. Je werkt projectmatig aan de integratie van internationalisering in de kwaliteitszorgsystemen van UCLL.

Tot de kern van je opdracht behoort:

Met kennis van zaken informeer en onderbouw je, verbind je, schat je in en benut je transferkansen om tot een proactief beleid en efficiënte ondersteuning te komen voor en met de hogeschool. (70%)

Plannen smeden en uitvoeren

 • Je analyseert instellingsnoden en -contexten m.b.t. internationalisering als lid van het team Internationalisering en zorgt mee voor passende scenario’s en realisaties.
 • Je vertaalt op een participatieve manier externe en hogeschoolbrede kaders naar initiatieven voor de opleidingen, de expertisecentra van Research & Expertise en de ondersteunende diensten.
 • Je informeert en adviseert het management m.b.t. internationaliseringsbeleid en -kwaliteit.
 • Je bent namens UCLL actief in instelling overstijgende werkgroepen en fora m.b.t. internationalisering.

Procesmatig ondersteunen

 • Je ontwerpt en hanteert op maat een ‘agile’ procesaanpak en timing om scenario’s m.b.t. internationalisering te realiseren.
 • Je ondersteunt teams op diverse niveaus in de organisatie om resultaatsgericht en hands-on van strategie over realisatie tot reflectie te komen.
 • Je zorgt mee voor verbinding tussen beleidsmatige, ondersteunende en organisatorische aspecten van internationalisering en van de teams die rond deze aspecten werken.
 • Je hebt zowel de korte en lange termijn voor internationalisering van hoger onderwijs in de gaten en laat dit mee je eigen jobinvulling bepalen.

Je hebt overzicht en inzicht in wat speelt voor internationalisering van hoger onderwijs, zowel intern als extern, en bent de sleutelfiguur voor de inhoudelijke en operationele verbinding tussen internationalisering en kwaliteitszorg.

Netwerken en communicatie

 • Je sensibiliseert en informeert interne en externe doelgroepen m.b.t. internationalisering.
 • Je volgt de vorderingen in internationalisering van hoger onderwijs op, rapporteert hierover op regelmatige basis aan internen en externen en past jouw boodschap en informatie aan hun context en doelen aan.
 • Je participeert in en ontwikkelt mee strategische partnerschappen in en buiten de hogeschool met het oog op zichtbaarheid, kennisdeling en ontwikkeling van expertise m.b.t. internationalisering.
 • Je slaagt er in om binnen deze partnerschappen en netwerken de stem van UCLL bekend te maken, en vanuit die insteek op de besluitvorming te wegen.
 • Je geeft de hogeschool mee een ‘gezicht’, neemt op een onderbouwde manier positie in het maatschappelijke debat in, gaat in gesprek met regionale en internationale stakeholders als spreekbuis voor internationalisering van UCLL.

Kwaliteitscultuur (30%)

 • Als trekker werk je projectmatig aan de integratie van internationalisering in de kwaliteitszorgsystemen van UCLL volgens bestaande kaders.
 • Je werkt nauwgezet met oog voor zowel proces, relatie als resultaat en faciliteert participatie met en samenwerking tussen alle actoren voor de integratie met kwaliteitszorg.
 • Je werkt naar de instellingsreview van 2024 toe en zorgt intern tegelijk voortdurend voor zichtbaar werk.

Je hebt veel zin, wil er voor gaan en beschikt over de nodige competenties en ervaring:

 • Je hebt een masterdiploma of hebt gelijkwaardige, aantoonbare ervaring opgebouwd. De gelijkwaardigheid kan worden aangetoond via een extern assessment.
 • Je hebt ruime, aantoonbare expertise in en voeling met internationalisering van hoger onderwijs.
 • Je kan tegelijk contexten overstijgen en aandacht hebben voor specificiteit.
 • Je bent nieuwsgierig en een actieve denker, doener en leert een leven lang. Als geen ander bouw je aan helikopterzicht.
 • Je beschikt over een uitgebreid, actueel en relevant netwerk in het Vlaamse en internationale hoger onderwijslandschap.
 • Je bent een inspirerende collega en hebt aantoonbare ervaring met procesbegeleiding.
 • Je bent een teamspeler, die ook goed zelfstandig werkt.
 • Je weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden en kan prioriteiten herdenken indien nodig, ook voor je eigen jobinvulling.
 • Je bent hebt een positief-kritische, analytische geest en komt met to-the-point argumenten.
 • Je hebt visie op internationalisering van het hoger onderwijs en je kan die aanscherpen en delen met collega’s in diverse contexten.
 • Je kan probleemloos overweg met (online) informatie- en communicatiemiddelen en digitale media.
 • Je hebt sterke communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden. Je communiceert uitstekend in op z’n minst het Nederlands (anderstalig minimum B2) en het Engels.

Je krijgt een uitdagende functie in een lerende en ambitieuze organisatie:

 • Je komt terecht in het team Internationalisering van een jonge Dienst Onderwijs & Studenten.
 • Je rapporteert aan de teamcoördinator Onderwijs en Internationalisering.
 • Deeltijdse (70% of 30%VTE) of voltijdse (100%) aanstelling in een contractueel of statutair contract in vzw UC Leuven.
 • Verloning overeenstemmend met salarisschaal 587, ATP A21.
 • Bij werving kunnen een aantal jaren nuttige beroepservaring in aanmerking worden genomen.
 • Je treedt zo snel mogelijk in dienst t.e.m. 31/8/2022. Het contract kan verlengd worden na een positieve evaluatie.
 • Je standplaats op een Leuvense of Limburgse campus wordt bepaald in onderling overleg.
 • Regelmatige dienstverplaatsingen naar de verschillende campussen en naar externe partners in binnen- en buitenland zijn voor jou geen enkel probleem. Een onkostenvergoeding vanop de standplaats is voorzien.
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of de fiets.

Ben jij de Moving Mind die we zoeken?

 • Solliciteren kan enkel via cv warehouse en dit uiterlijk tot en met zondag 16 mei 2021.
 • De selectie doorloopt de volgende stappen: briefselectie op basis van CV en motivatiebrief, gevolgd door een interview met voorbereidende opdracht, eventueel extern assessment.
 • Voor verdere verkenning of vragen kan je terecht bij de teamcoördinator Onderwijs en Internationalisering, Jeroen Thys (jeroen.thys@ucll.be, +32499 421 572)
 • UCLL wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing komen. We selecteren kandidaten op basis van hun competenties, passies en talenten, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking.
 • Meer informatie over de missie en strategische prioriteiten van de hogeschool vind je op ucll.be.