Hogeschool UCLL
Volg ons
Job-e-mails

Schrijf je in om nieuwe vacatures in jouw mailbox te ontvangen

Praktijkonderzoeker Data/Tekst/Beeld Analist (Leuven) – 100% (ook op te splitsen in deelopdrachten)

Ben je maatschappelijk geëngageerd, ondernemend en denk je al eens outside the box? Dan ben je welkom bij UCLL, de hogeschool van de moving minds.

Met inspirerend en kwaliteitsvol onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening brengen we mensen en ideeën in beweging in Limburg, Vlaams-Brabant en ver daarbuiten.

Word jij onze nieuwe Moving Mind? Wij zoeken een enthousiaste collega die binnen de opleidingen van de programma’s Management en Technologie en binnen het onderzoeksdomein “Digital Solutions” aan de slag wil als:

 

Praktijkonderzoeker Data/Tekst/Beeld Analist (Leuven) – 100% (ook op te splitsen in deelopdrachten)

 

Je draagt bij aan de verdere uitbouw van expertise binnen de expertisecel Digital Solutions als onderzoeker en/of dienstverlener

 • Je maakt deel uit van de onderzoekslijn Data & AI binnen Digital Solutions.
 • Je voert praktijkonderzoek en/of dienstverlening uit rond beeldanalyse, data-analyse (machine learning), en/of textmining. Je baseert je hierbij op bestaande literatuur, je eigen ervaringen en begeleidt studenten en ondernemingen bij het uitwerken en uitvoeren van case studies en/of Proof of Concepts.
 • Op basis van je ervaringen werk je samen met de andere leden van het onderzoeksdomein Digital Solutions of met onderzoekers uit andere domeinen in een multidisciplinaire context.
 • Je werkt op meerdere toepassingsgerichte (internationale) projecten/ dienstverleningstrajecten.
 • Je krijgt ook tijd om je zelf te verdiepen in nieuwe technologie en/of AI gerelateerde domeinen te verkennen.
 • In overleg met de opleidingsverantwoordelijke is het ook mogelijk om les te geven in gerelateerde vakken van de professionele bachelor Toegepaste Informatica en/of aanverwante studentenprojecten te begeleiden.

Je bent een enthousiaste teamplayer en netwerker

 • Vereist diploma: masterdiploma of een professioneel bachelor diploma met relevante ervaring. Een diploma in een (toegepaste) informatica-gericht domein is een pluspunt maar ook diploma’s uit andere richtingen (bv. Handelsingenieur of Toegepaste Economische Wetenschappen met extra ervaring in Beleidsinformatica, Data analyse of business analyse) met een brede interesse en de ambitie om bruggen te bouwen naar softwareontwikkeling komen in aanmerking.
 • Je bent sterk in communicatie.
 • Je bent nieuwsgierig, met een positief-kritisch vragende houding.
 • Je hebt zin voor initiatief en kan desgevallend leiding geven aan een projectteam.
 • Je kan zowel zelfstandig als in een team werken.
 • Je kan coachend omgaan met studenten hoger onderwijs.
 • Je communiceert naast het Nederlands ook vlot in het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent een goede netwerker.
 • Werkervaring in een bedrijfsomgeving is een pluspunt.
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring in beeldverwerking (image analysis) en data/tekst analyse al dan niet in combinatie met IoT.
 • Je bent vertrouwd met de binnen dit domein gangbare tools (OpenCV, TensorFlow, PyTorch, …) en programmeertalen (R, Python, Scala, Java, …) waarvan je minstens met 1 vlot genoeg overweg kan om tot oplossingen te komen.
 • Kennis van data visualisatie software/bibliotheken, van Hadoop, Spark, IoT en/of Edge Computing zijn een pluspunt.

Je krijgt een uitdagende functie in een sterk groeiende organisatie:

 • Aanstelling in een contractueel statuut bij vzw UC Leuven.
 • Aanstelling van 100% of op te splitsen in kleinere percentages. Dus ook kandidaten met interesse in een deeltijdse opdracht moedigen we aan te solliciteren.
 • Verloning in barema A21 (Master). Bij het ontbreken van een Master diploma is een assessment vereist.
 • Contract van bepaalde duur in principe vanaf 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022, eventueel verlengbaar in geval van positieve evaluatie en uitvoerbare projecten.
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of de fiets.
 • Standplaats is Campus Proximus te Haasrode.
 • Bij werving kan tot 10 jaar nuttige beroepservaring worden erkend.
 • De eventuele opname van onderwijstaken is in onderling overleg mogelijk, doch de nadruk ligt zeker het eerste jaar op onderzoeks-/dienstverleningstaken.

Selectieprocedure

 • De selectie doorloopt volgende stappen: briefselectie op basis van CV en motivatiebrief, gevolgd door interview.
 • Meer informatie over de missie en strategische prioriteiten van de hogeschool, evenals over de opleiding, vind je op www.ucll.be of meer specifiek op https://research-expertise.ucll.be aangaande de onderzoek gerelateerde activiteiten.
 • Voor meer informatie kan je terecht bij Patrick De Mazière (Hoofd Digital Solutions, Patrick.Demaziere@ucll.be – 0476 99 37 43).
 • Solliciteren kan enkel via cv warehouse en dit ten laatste tot 30/06/2021.

UCLL wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing komen. We selecteren kandidaten op basis van hun competenties, passies en talenten, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking.