Hogeschool UCLL
Volg ons
Job-e-mails

Schrijf je in om nieuwe vacatures in jouw mailbox te ontvangen

Docent Projectwerk, Studieregie (x2), Beroepsethiek en Graduaatsproef (10% of 15% per vacature)

Ben je maatschappelijk geëngageerd, ondernemend en denk je al eens out-of-the box? Dan ben je welkom bij UCLL, de hogeschool van de Moving Minds.

Onze dynamische hogeschool biedt een warme en ambitieuze leer- en werkplek aan 1.750 medewerkers en meer dan 14.700 studenten. Met inspirerend en kwaliteitsvol onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening brengen we mensen en ideeën in beweging in Limburg, Vlaams-Brabant en ver daarbuiten.

Word jij onze nieuwe moving mind? Wij zoeken enthousiaste collega’s voor het academiejaar 2021-2022 die aan de slag willen gaan binnen de Graduaatsopleidingen Welzijn Leuven, campus Sociale School als

Docent Projectwerk, Studieregie (x2), Beroepsethiek en Graduaatsproef

(10% of 15% per vacature; combinatie van meerdere vacatures is mogelijk)

Je draagt bij aan de ontwikkeling van de Graduaatsopleidingen Welzijn Leuven

 • Je bent medewerker van de Graduaatsopleidingen Welzijn Leuven, campus Sociale School. Je neemt actief deel aan de vergaderingen en overlegmomenten van de betrokken vakteams, opleidingen en graduaatscluster.
 • Je bent docent van één of meerdere opleidingsonderdelen, die je in overleg en volgens de gedeelde kaders realiseert in een mix van onderwijs on campus onderwijs, online en via geïnstrueerde zelfstudie.
 • Het voorbereiden, geven en opvolgen van lesactiviteiten, het evalueren van studenten en het uitwerken van hybride studiemateriaal maken integraal deel uit van je opdracht.

 

Vacante opdrachten

Afhankelijk van de expertise van de kandidaat, kunnen onderstaande vacatures gecombineerd worden.

Docent ‘Projectwerk’ (10 %)

 • Jouw opdracht: je functioneert als coach van multidisciplinair samengestelde studentengroepjes, met het accent op proces- en productbegeleiding, dit binnen het gehanteerde kader van projectmatig werken en in continue afstemming en samenwerking met het vakteam.
 • Lesdagen: dinsdagen in semester 1 en semester 2; waaronder op campus op 28/09, 5/10, 26/10, 7/12, 14/12/2021, 8/02, 15/02, 22/03, 26/04, 3/05/2022.

 

Docent ‘Studieregie’, modulaire trajecten (15 %)

 • Jouw opdracht: binnen dit praktijkgerichte vak reik je studenten tools en inzichten aan om de eigen studieregie en studievaardigheden te versterken.
 • Bijzondere verwachting: je hebt expertise inzake het trainen van studievaardigheden; je beschikt bij voorkeur over een taalkundig diploma of een diploma onderwijspedagogiek.
 • Lesdagen reeks 1: 27/09, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10/2021.
 • Lesdagen reeks 2: 20/12/21, 10/01, 17/01, 24/01, 31/01/2022.
 • Lesdagen reeks 3: 7/03, 14/03, 1/03, 28/03, 25/04/2022.

 

Docent ‘Studieregie’, trajecten werkenden HR-support en Maatschappelijk werk; projectmedewerker beleidsruimte ‘Ambassadeurswerking’ (15 %)

 • Jouw opdracht:
 • Het uitbouwen van een model van coaching en een coachingstraject met het oog op het realiseren van zelfregie en duurzame motivatie, het versterken van studievaardigheden en het creëren van verbinding met de studenten.
 • Gelinkt aan het vak ‘Studieregie’: de effectieve coaching van studenten in het eerste semester. Lesdagen on campus: 28/10, 11/12/2021, 29/01/2022.
 • Het uitdiepen en versterken van de bestaande ambassadeurswerking met studenten van de Graduaten Welzijn Leuven, in samenwerking met de docent ambassadeurswerking, vanuit de insteken participatie, Buddywerking, en pr en communicatie.
 • Bijdragen aan infodagen.

 

Docent ‘Beroepsethiek’, met expertise in Sociaal-cultureel werk en Orthopedagogie, en interesse voor internationalisering (10 %)

 • Als docent van het vak Beroepsethiek breng je studenten tot beroeps- en praktijkgerichte ethische kennis en kunde door reflectie op en toepassing van ethische kaders en modellen, relevante ethische thema’s en casebesprekingen. Tijdens dit vak is er ook een internationale uitwisseling online met Nederlandse studenten.
 • Lesdagen reeks 1: 10/11, 17/11, 24/11, 8/12/2021 .
 • Lesdagen reeks 2: 18/11, 25/11, 2/12, 9/12/2021.

 

Docent ‘Graduaatsproef – Afstudeerproject’, met expertise in Maatschappelijk werk (10%)

 • Je begeleidt studenten bij het realiseren van hun Afstudeerproject. Je ondersteunt hen zowel collectief als individueel, on campus en online, conform het gezamenlijke afsprakenkader.
 • Collectieve lesdagen on campus: 24/09, 3/12/2021, 11/03, 22/04/2022.

 

 

Je bent een enthousiaste teamplayer en netwerker

 • De doelgroepen en onderwijswerking van de Graduaatsopleidingen Welzijn Leuven (modulair, flexibel, persoonsgericht, praktijkgericht, samenwerkend leren) gaan je ter harte.
 • Je beschikt over een relevant diploma hoger onderwijs en over relevante beroepservaring in de sociale of HR-sector.
 • Je hebt ervaring in het coachen en begeleiden van cursisten of studenten, zowel individueel als in groepsverband, en in het inzetten van diverse, activerende en samenwerkende leer- en werkvormen.
 • Je bent bereid om je blijvend te ontwikkelen op inhoudelijk en didactisch vlak, en inzake het gecombineerd lesgeven op campus, online en via zelfstudie.
 • Je kan werken in een digitale leeromgeving en bij voorkeur in het leerplatform Toledo.
 • Je bent een loyale medewerker met zin voor initiatief, verantwoordelijkheid en samenwerking.
 • Je bent alvast beschikbaar op de hierboven aangegeven lesdagen (9u15-16u10).

 

Aard van de betrekking en bezoldiging in een sterk groeiende organisatie

 • Een tewerkstelling in hogeschool UCLL (vzw UC Leuven) op campus Sociale School, Groeneweg 151 te 3001 Heverlee.
 • Een collegiale werksfeer in een dynamische onderwijssector.
 • Een deeltijdse tewerkstelling in een contractueel statuut of statuut gastprofessor.
 • Interne kandidaten die als onderwijzend personeel in onze hogeschool tewerkgesteld zijn, kunnen hun statuut behouden.
 • Een verloning volgens onderwijsbarema 502 (master) of 316 (bachelor/gegradueerde) (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-onderwijzend-personeel-hogescholen)
 • Een contract van bepaalde duur (van 1/9/2021 tem 31/8/2022 ) dat kan verlengd worden na een positieve evaluatie.
 • Bij werving kan tot 10 jaar nuttige beroepservaring in aanmerking worden genomen.
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of de fiets.

 

Selectieprocedure

 

Solliciteren kan enkel via cv warehouse en dit ten laatste tot en met 20/06/2021. De procedure doorloopt volgende stappen: briefselectie op basis van CV en motivatiebrief, gevolgd door een persoonlijk gesprek op woensdag 30 juni (voormiddag), maandag 5 juli (namiddag) of woensdag 7 juli (voormiddag). Voor meer informatie kan je terecht via bernadette.houdart@ucll.be.

 

UCLL wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing komen. We selecteren kandidaten op basis van hun competenties, passies en talenten, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking.