Bizi takip edin

Verpleegkundige PAAZ (m/v/x)

Het AZ Jan Portaels kreeg onlangs de definitieve goedkeuring voor de bouw van het nieuwe “Ziekenhuis van de toekomst” als enige regionaal ziekenhuis in de Noordelijke Vlaamse rand. Hierbij zal ingezet worden op een duurzame en wendbare infrastructuur waar de patiënten centraal staan en de beste zorg krijgen. Binnen dit nieuwe gezondheidshuis zullen we ten volle investeren in preventieve zorg, geïntegreerde zorgverlening en een omzetting van klassieke hospitalisaties naar daghospitalisaties.

Het gezondheidshuis zal met haar ruime capaciteit volop inzetten op een samenwerking met de eerstelijnszorg zoals huisartsen en thuisverpleegkundigen, maar gaat ook op zoek naar partnerschappen met bijvoorbeeld andere BRIANT-netwerk ziekenhuizen voor bepaalde ondersteunende activiteiten. Ook duurzaamheid speelt in het plan een belangrijke rol. Zo zullen we in het ziekenhuis van morgen investeren in een energiezuinig gebouw aan de hand van hernieuwbare bronnen. De ligging van het terrein, op wandelafstand van het station van Vilvoorde en de stadskern, biedt tevens de mogelijkheid tot duurzame mobiliteit, ook voor onze medewerkers.

Kan jij je vinden in deze toekomstvisie en wil je graag meewerken aan/in het nieuwe gezondheidshuis? Momenteel zijn wij op zoek naar een psychiatrisch verpleegkundige voor onze PAAZ afdeling.

Jouw taken

 • Je verleent integrale zorg (verpleegkundig en psychosociaal) aan patiënten met psychiatrische problemen teneinde hun psychische gezondheid en sociaal welzijn te behouden, verbeteren of herstellen.
 • Psychiatrisch verpleegkundige taken: informeren en psychosociaal ondersteunen van patiënt en familie: je onthaalt nieuwe patiënten, voert een verpleegkundige anamnese uit en een intakegesprek, stelt het zorgplan op, verstrekt alle nodige informatie aan de patiënt en zijn familie omtrent het verblijf en andere, je luistert en informeert, ondersteunt en motiveert,...
 • Algemeen verpleegkundige taken: verpleegtechnische handelingen zoals het geven van injecties, plaatsen van infusen, wondverzorging, nemen van parameters, observeren en controleren van de gezondheidstoestand en de fysische, psychische en sociale toestand van de patiënten, ...
  Je bereidt, verifieert en dient medicatie toe, je begeleidt en assisteert tevens de arts bij consultaties.
 • Mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening: je neemt deel aan multidisciplinaire overlegmomenten en past de gemaakte afspraken toe in alle aspecten van de zorgverlening.
 • Administratieve taken: je registreert patiëntengegevens en de uitgevoerde handelingen, verwerkt alle voorhanden formulieren in verband met o.a. opname- en ontslagprocedures, rapporteert zowel mondeling als schriftelijk, ...

Je profiel

 • Als verpleegkundige fungeer je als spilfiguur tussen de overige disciplines, wat betekent dat je communicatief sterk in je schoenen moet staan, voldoende kennis hebt van psychopathologie, over een goed observatievermogen beschikt, stressbestendig bent, prioriteiten kan stellen in functie van begeleiding en bij crisissituaties.
 • Je bent in staat professioneel om te gaan met agressie, je handelt snel in acute situaties met de nodige integriteit voor de patiënt en aandacht voor eigen veiligheid en dat van collega's.
 • Daarnaast kan je zowel in teamverband als zelfstandig werken, beschik je over voldoende talent om deadministratie vlot te laten verlopen, durf je jezelf adequaat probleemoplossend te noemen en bezit je een luistervaardigheid met de nodige kennis van de eigen mogelijkheden en het respecteren van de grenzen van jouw verpleegkundige functie.
 • Je hebt een vlotte kennis van het Nederlands. Kennis van andere talen is een pluspunt.

Ons aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur, jobtime bespreekbaar.
 • Relevante anciënniteit wordt overgenomen.
 • Verloning volgens de IFIC-barema’s.
 • Premies voor onregelmatige prestaties met reeds vanaf 18u avondpremie en gedurende het hele weekend zondagpremies, wachtvergoedingen, inspringvergoeding,...
 • 25 verlofdagen met de mogelijkheid tot opbouw van 4 extra anciënniteitsdagen
 • Andere voordelen zoals maaltijdcheques per gewerkte dag, fietsvergoeding, benefits@work, …
 • Voordelig tarief bij hospitalisatie en ambulante zorg in AZ Jan Portaels
 • Ontwikkelingsmogelijkheden door een uitgebreid vormings- en loopbaanbeleid
 • Ondanks dat wij een grote organisatie zijn, verdwijn je niet in de anonimiteit. Iedereen kent iedereen, en het is die sfeer die ervoor zorgt dat men zich makkelijk thuis voelt. Tevreden en vriendelijke medewerkers maken tevreden patiënten.