LUCA School of Arts
Volg ons

Assistent Muziek (Compositie, Directie, Instrument/Zang of Jazz) (60%)

Assistent Muziek (Compositie, Directie, Instrument/Zang of Jazz)

(tijdelijk, opdracht 60%)

LUCA School of Arts

Locatie: Campus Lemmens Leuven

Voorstelling Hogeschool

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers.

Opdracht

Als assistent voer je doctoraatsonderzoek in de kunsten uit binnen het domein van compositie, directie, instrument/zang of jazz. Je project sluit aan bij één van de speerpunten van de campus. Voor campus Lemmens Leuven gaat het over Co-creation & Interaction, Body & Performativity, en Informed Performance.

Meer informatie over de onderzoekseenheid: https://www.luca-arts.be/nl/research-unit-music-drama#about

Daarnaast ben je voor 10% actief als scriptiebegeleider van bachelor- en masterprojecten.

Verantwoordelijkheden

 • Je doctoraatsproject situeert zich in het domein van de muziek en op één van de speerpunten van de onderzoekseenheid (Co-creation & Interaction, Body & Performativity, Informed Performance).
 • Je werkt mee aan de algemene expertiseopbouw en expertiseontsluiting op de campus en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het speerpunt.
 • Je helpt mee in het begeleiden van (het reflectieve deel van) bachelor- en masterprojecten.

Profiel

 • Je hebt een diploma master Muziek of hiermee gelijkwaardig gestelde competenties die via een portfolio door de doctoraatscommissie van LUCA worden geëvalueerd.
 • Indien je nog geen goedgekeurd doctoraatsproject hebt, kan je een voorstel indienen in het kader van deze sollicitatieprocedure. Voor meer informatie: https://www.luca-arts.be/nl/doctoraat-in-de-kunsten
 • Indien je doctoraatsproject reeds is goedgekeurd door de Commissie Doctoraat in de Kunsten van LUCA, ben je als doctoraatsstudent ingeschreven aan de KU Leuven, en is je doctoraatstraject niet gestart voor 15/09/2019.
 • Je kan zelfstandig werken, hebt verantwoordelijkheidszin en bent stressbestendig.
 • Je bent een enthousiaste, ondernemende trekker met inventieve ideeën die zoekt naar verbeteringen en experimenteert met nieuwe concepten.
 • Onderwijservaring binnen een kunsthogeschool strekt tot de aanbeveling.
 • Communicatief in het Nederlands of het Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het hoger onderwijs
 • Loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool

Aanbod

Wij bieden een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (60%) in het vacant ambt van assistent (barema 502, eerste periode van twee jaar, verlengbaar na positieve evaluatie). Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be)

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij Prof. dr. Thomas De Baets, opleidingshoofd Muziek: thomas.debaets@luca-arts.be

 

Solliciteren kan tot en met 23 december 2021 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA: via CV Warehouse.

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit

 • een motivatiebrief waarin het voorgestelde onderzoek binnen de eigen artistieke ontwikkeling wordt geplaatst
 • de doctoraatsaanvraag (al dan niet reeds goedgekeurd)
 • een cv m.i.v. een portfolio met voor deze vacature relevante artistieke output
 • attest van diploma’s (indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma).

Enkel volledige dossiers worden aanvaard.

Selectieprocedure

De selectie bestaat uit:

 • Een preselectie op basis van de ingediende dossiers;
 • Een selectiegesprek met de kandidaten op 20 januari 2022.

 

De aanstelling gebeurt door het Directiecomité. De kandidaat wordt ten vroegste aangesteld op 1 februari 2022

 

LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking.

#WeArt