AZ Jan Portaels
Volg ons

Stafmedewerker verpleegkundige-ziekenhuishygiënist (HOST project)

Momenteel zijn we op zoek naar een stafmedewerker verpleegkundige-ziekenhuishygiënist (100%). Je komt terecht in een dynamisch team van 1 verpleegkundige-ziekenhuishygiënist en 1 arts ziekenhuishygiëne, en/of in het “Hospital Outbreak Support Team”.  

Deze functie kadert in een project dat wordt uitgevoerd binnenin het BRIANT netwerk: AZ Jan Portaels, Imeldaziekenhuis, Emmaus/AZ St. Maarten en Heilig Hart Ziekenhuis Lier. 

Functieomschrijving

In nauwe samenwerking met een collega verpleegkundige- ziekenhuishygiënist ben je mede verantwoordelijk voor:

 • De ontwikkeling, implementatie en opvolging van het beleid ter voorkoming van ziekenhuisinfecties; surveillance van ziekenhuisinfecties; opzetten van een epidemiebeleid; meten van relevante indicatoren betreffende infectiepreventie.
 • Het inlichten, omkaderen en ondersteunen van het zorgpersoneel door verstrekken van een specifieke expertise op vlak van infectieprefentie met als doel de integratie van richtlijnen en aanbevelingen bij de zorgverlening, alsook opleiding en begeleiding wat infectiepreventie betreft.
 • Supervisie op verschillende diensten en afdelingen; opvolgen van hygiëneaspecten bij ziekenhuisactiviteiten zoals bouwen, verbouwen, het operatiekwartier en verloskwartier, aankoop van materiaal.
 • Uitwisselen van informatie en expertise met andere instellingen binnen het kader van een samenwerkingsplatform.
 • Het opnemen van een actieve rol binnen de accreditatie.
 • HOST (Hospital Outbreak Support Team) is een nieuw proefproject rond infectiepreventie, antibioticumbeleid en outbreakmanagement – zowel intramuraal, transmuraal als extramuraal: in samenwerking tussen de verschillende BRIANT ziekenhuizen en tegenover eerstelijnszorg: collectiviteiten, instellingen, huisartsen… Deze ploeg zal integratief rond procedures, gegevens en opleidingen werken om zo het infectieziekten beleid in de regio te optimaliseren.

Opleiding en ervaring

 • Een master in de verpleegkunde of een gelijkwaardig diploma (bv Medisch Sociale Wetenschappen), met minstens 3 jaar praktijkervaring als verpleegkundige. Ervaring in ziekenhuishygiëne is een pluspunt.
 • Een diploma in ziekenhuishygiëne of bereidheid zich daarin te vormen.
 • Een flexibele ingesteldheid, een communicatieve en sociaal vaardige team­player met de nodige verantwoordelijkheidszin. Je bent administratief goed georganiseerd en beschikt over de nodige computervaardigheden.

Ons aanbod

 • We bieden een contract van onbepaalde duur (jobtime 100%), competitief loonpakket conform IFIC en nemen relevante anciënniteit over.
 • In kader van het HOST project, heb je de keuze om te werken vanuit het Imeldaziekenhuis Bonheiden, of expliciet je wilt engageren aan het project zelf om regionaal/netwerkgericht te werken. Een combinatie van de twee functies is tevens bespreekbaar.
 • Wij geloven, als lerende organisatie, heel sterk in de ontwikkeling van onze collega’s en moedigen je daarom aan om opleidingen te volgen.