Hogeschool UCLL
Volg ons
Job-e-mails

Schrijf je in om nieuwe vacatures in jouw mailbox te ontvangen

Expertmedewerker internationalisering en internationale mobiliteit 70 %

 

Onze dynamische hogeschool biedt een warme en ambitieuze leer- en werkplek. Met inspirerend en kwaliteitsvol onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening, en brengen we mensen en ideeën in beweging in Limburg, Vlaams-Brabant en ver daarbuiten.

 

Versterk jij ons team? Word jij onze nieuwe Moving Mind?

Wij zoeken een enthousiaste collega die aan de slag wil als:

 

 

Expertmedewerker internationalisering en internationale mobiliteit 70 %

 

We zoeken een collega die samen met de International Relations Advisers en het International Office de expertise over alle vormen van internationale mobiliteit faciliteert en deze verankert in aangepaste interne flows van onze hogeschool.

 

Plannen smeden en uitvoeren

 • Je analyseert de noden van de hogeschool over de internationale mobiliteit en de eraan gekoppelde projectencalls, je formuleert voorstellen voor coherente opvolging en implementatie.
 • Je informeert en adviseert het management m.b.t. internationale mobiliteit.
 • Je bent namens UCLL, samen met andere collega’s in het team, actief in instellingsoverstijgende werkgroepen en fora m.b.t. internationale mobiliteit (EPOS, VLIR-UOS, …).
 • Je bent op de hoogte van de belangrijkste aspecten van het internationaliseringsbeleid van de hogeschool, de Vlaamse overheid en het Europese niveau.

 

Procesmatig ondersteunen

 • Je ontwerpt en hanteert op maat een ‘agile’ procesaanpak en timing om scenario’s m.b.t. internationalisering en internationale mobiliteit te realiseren.
 • Je beheert samen met het hele team International Office de flow voor internationale mobiliteit in de hogeschool, van aanvraag tot en met inhoudelijke en financiële rapportage. Hierin baken je, na overleg, de opdrachten en taken af voor andere rollen in de hogeschool.
 • Je beschikt over een helikopterzicht m.b.t. mobiliteitsprogramma’s, bent hiervoor een aanspreekpunt.
 • Je ontwikkelt een goed overzicht over de financiële stromen van de internationale mobilteit. Hiervoor zoek je partnerschappen binnen andere diensten van de hogeschool.
 • Je benut en ondersteunt mee kansen van internationale projectencalls die de onderwijspoot van UCLL aanbelangen.

 

Netwerken en communicatie

 • Je sensibiliseert en informeert doelgroepen over de internationale mobiliteit en bepaalde projectencalls.
 • Je volgt de vorderingen in internationale mobiliteit van hoger onderwijs op. Je rapporteert hierover op regelmatige basis intern aan de stakeholders.Je past jouw boodschap en informatie aan hun context en doelen aan.
 • Je slaagt er in om binnen de relevante netwerken buiten de hogeschool de stem van UCLL bekend te maken en vanuit die insteek op de besluitvorming te wegen m.b.t. internationale mobiliteit.
 • Je geeft de hogeschool mee een ‘gezicht’.gaat in gesprek met regionale en internationale stakeholders als spreekbuis voor internationalisering van UCLL.

 

Kwaliteitsverbetering

 • Het projectmatige deel van de opdracht omvat het uitrollen van Mobility Online voor studenten, het opzetten en uitrollen van een project Mobility Online voor personeel (i.s.m. het gehele team en de nodige specialisten). Je bent voor beide projectcoördinator. Doel is om beide volledig operationeel te hebben in september 2024.
 • Je werkt nauwgezet met oog voor zowel communicatie over de uitrol, als voor proces, relatie met het team en de stakeholders en het resultaat.
 • Je werkt naar de instellingsreview van 2024 toe en zorgt intern tegelijk voortdurend voor zichtbaar werk.

 

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma of hebt gelijkwaardige, aantoonbare ervaring opgebouwd. De gelijkwaardigheid kan worden aangetoond via een extern assessment.
 • Je hebt ervaring met internationalisering van hoger onderwijs of kan jouw interesse aantonen.
 • Je kan tegelijk contexten overstijgen en aandacht hebben voor specificiteit.
 • Je hebt een positief-kritische, analytische geest en komt met to-the-point argumenten. Je bewaart hierbij altijd het helikopter-overzicht over het domein.
 • Je hebt sterke communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden. Je communiceert uitstekend in op z’n minst het Nederlands (anderstalig minimum B2) en het Engels. Je past je communicatie aan de context en aan je verschillende doelpubieken aan.
 • Je hebt kennis van of kan je inwerken in de opvolging van financiële flows.

 

Aanbod

Je krijgt een uitdagende functie in een lerende en ambitieuze organisatie:

 • Deeltijdse (70%) functie als contractueel bediende bij UC Leuven vzw. Interne kandidaten kunnen hun statuut behouden.
 • Verloning volgens interne salarisschaal A21 (Master), B31 (Bachelor).
 • Je treedt zo snel mogelijk in dienst en dit in een contract van bepaalde duur dat loopt tot en met 31/08/2023. Na positieve evaluatie is het contract eventueel verlengbaar.
 • De mogelijkheid om bij werving maximum 10 jaar bewezen nuttige beroepservaring mee te nemen.
 • Je komt terecht in het team Internationalisering van een jonge Dienst Onderwijs & Studenten.
 • Je rapporteert aan de teamcoördinator Processen.
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of de fiets.
 • De standplaats kan in overleg met de leidinggevende bepaald worden, d.i. Leuven (campus Proximus) of Limburg (campus Diepenbeek).
 • Regelmatige dienstverplaatsingen naar de verschillende campussen en naar externe partners in binnen- en buitenland zijn voor jou geen enkel probleem. Een onkostenvergoeding vanop de standplaats is voorzien.

 

Verder bieden we:

 • De mogelijkheid tot telewerken,
 • Een laptop (vanaf 40% opdracht),
 • Kortingen via Samen Aankoop,
 • Een Lerarenkaart,
 • Een mooi aantal vakantiedagen,
 • En de optie om een hospitalisatieverzekering te nemen aan een gunstig tarief.

 

Deze functie kan op termijn in aanmerking komen voor omzetting naar statutair vacante uren of benoeming, volgens de geldende interne procedures.

 

Interesse?

Solliciteren kan enkel via cv warehouse en dit tot en met 23/05/2022.

De selectie doorloopt volgende stappen: briefselectie op basis van CV en motivatiebrief, gevolgd door een interview met de selectiecommissie, eventueel extern assessment.

Voor meer informatie kan je terecht bij de teamcoördinator Processen, Agnieszka Wilanowska (agnieszka.wilanowska@ucll.be)

Raadpleeg onze website voor meer informatie over de missie en strategische prioriteiten van de hogeschool www.ucll.be

UCLL wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen. We selecteren kandidaten op basis van hun competenties, passies en talenten ̵̶ ongeacht gender, culturele herkomst, nationaliteit, leeftijd, functiebeperking, … .