Hogeschool UCLL
Volg ons
Job-e-mails

Schrijf je in om nieuwe vacatures in jouw mailbox te ontvangen

Opleidingsverantwoordelijke Verpleegkunde - 100%

Onze dynamische hogeschool biedt een warme en ambitieuze leer- en werkplek. Met inspirerend en kwaliteitsvol onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening, brengen we mensen en ideeën in beweging in Limburg, Vlaams-Brabant en ver daarbuiten.

Voor de Professionele bacheloropleiding Verpleegkunde, bachelor-na-bacheloropleiding(en) en postgraduaten in verpleegkunde zijn we op zoek naar een nieuwe inspirerende opleidingsverantwoordelijke, een sterke coach van het opleidingsteam en met zin om de onderwijsinnovaties van de opleiding vorm te geven.

Opleidingsverantwoordelijke Verpleegkunde–100%

De taak van opleidingsverantwoordelijke bestaat uit 80% en kan aangevuld worden met 20% andere opdrachten in onderwijs, onderzoek, coördinatie.

Meewerken aan een sterke organisatie

 • Je neemt de leiding en organisatie op van de opleiding Verpleegkunde, samen met je collega’s opleidingsverantwoordelijken (OV) in Genk en Leuven.
 • Je bepaalt mee het (onderwijs)beleid en de strategische prioriteiten van de opleiding: je implementeert samen met je collega’s OV het beleidsplan van de opleiding.
 • Je volgt recente (ook internationale) ontwikkelingen op, hebt oog voor nieuwe opportuniteiten en brengt innovatie binnen in de opleiding.
 • Je bent verantwoordelijk voor de onderwijskundige ontwikkeling en organisatie van de opleiding, inclusief curriculumontwikkeling en integratie van nieuwe didactisch-pedagogische inzichten. Je volgt hierbij de kwaliteit en de studie- en studentenbegeleiding op en stuurt bij ter optimalisatie.
 • Samen met de collega’s OV ben je verantwoordelijk voor de vervlechting onderwijs, onderzoek en dienstverlening en werkt hiertoe nauw samen met de Research & Expertisecentra (R&E).
 • Je bepaalt samen met de collega’s OV van de opleiding Verpleegkunde de inzet van de beschikbare middelen in de opleiding in functie van de realisatie van de doelstellingen.
 • Je bent ambassadeur van de opleiding en zorgt voor een duidelijke profilering naar abituriënten en via je netwerk (brede werkveld, alumni, externe partners). Je realiseert synergiën tussen opleidingen binnen en buiten het programma.
 • Je rapporteert aan de Programmadirecteur Gezondheid.

Coachende leider – Inspirator – Teamspeler

 • Je bent een coachend en inspirerend leider die medewerkers motiveert door hen ruimte en autonomie te geven en hun talenten laat ontwikkelen.
 • Je werkt aan een brede inzetbaarheid en een stimulerende en waarderende werkomgeving.
 • Je bereidt met de andere OV’s de POC en andere opleidingsoverlegmomenten voor. Je zorgt voor de implementatie van de genomen beslissingen.
 • Je stimuleert de studenten- en personeelsparticipatie in de opleiding.
 • Je bevordert een goede samenwerking met en stimuleert kennisdeling tussen de collega’s binnen het programmateam.

Je profiel

 • Je hebt een masterdiploma in het studiegebied Gezondheid.
 • Je hebt meerdere jaren ervaring in een leidinggevende functie of in projectleiding.
 • Je hebt ervaring met het betrokken werkveld.
 • Je bent een sterke netwerker die de opleiding extern op de kaart zet.
 • Je ontwikkelt en verstevigt relaties binnen en buiten de organisatie. Je komt gemakkelijk tot verbinding, kan kansen ontdekken en hier professioneel voordeel uithalen.
 • Je weet je visie op onderwijs op een participatieve wijze uit te bouwen en over te brengen op je medewerkers. Je weet een team te begeesteren en doelgericht mee te nemen naar de toekomst.
 • Je bent besluitvaardig, neemt initiatief en gaat actief op zoek naar kansen en vernieuwingsacties.
 • Je werkt liefst in team, bent een vlotte communicator en staat garant voor een vlotte informatiedoorstroom en rapportering.
 • Je communiceert uitstekend in het Nederlands en drukt je vlot uit in het Engels .

Ons aanbod

 • Een uitdagende leidinggevende functie met veel ruimte voor initiatief en een unieke kans om de PBA Verpleegkunde verder uit te bouwen en toekomstproof te maken.
 • Een voltijdse contractuele aanstelling in de vzw UC Limburg. Startdatum: zo snel mogelijk tot en met 31/08/2023. Na een positieve evaluatie kan dit contract worden omgezet in onbepaalde duur.
 • Ben je al in dienst van UCLL dan kan je je huidige statuut behouden.
 • Verloning in barema 589 (via tijdelijke ambtswijziging naar ATP31 of via een bijkomende vergoeding).
 • Bij werving kan nuttige beroepservaring in aanmerking worden genomen.
 • Standplaats op campus LiZa in Genk. Regelmatige werkverplaatsingen naar campus Gasthuisberg te Leuven.
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of fiets.

Verder bieden we:

 • de mogelijkheid tot telewerken,
 • een laptop,
 • een gsm/smartphone(abonnement),
 • kortingen via Samen Aankoop,
 • een Lerarenkaart,
 • en de optie om een hospitalisatieverzekering te nemen aan een gunstig tarief.

Deze functie kan in aanmerking komen voor omzetting naar statutair vacante uren of benoeming, volgens de geldende interne procedures.

Interesse?

 • De selectie doorloopt volgende stappen: analyse van CV en motivatiebrief, gevolgd door een selectiegesprek met opdracht en een assessment.
 • Solliciteren kan enkel via cv warehouse en dit ten laatste tot en met 2/06/2022.
 • Meer informatie over de missie en strategische prioriteiten van de hogeschool, evenals over de opleidingen vind je op www.ucll.be
 • Voor meer informatie kan je terecht bij Toon Quaghebeur, Programmadirecteur Gezondheid (Toon.Quaghebeur@ucll.be - 0496126134)

UCLL wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen. We selecteren kandidaten op basis van hun competenties, passies en talenten ongeacht gender, culturele herkomst, nationaliteit, leeftijd, functiebeperking, … .