AZ Jan Portaels
Volg ons

Intercultureel bemiddelaar (50%)

Het AZ Jan Portaels kreeg onlangs de definitieve goedkeuring voor de bouw van het nieuwe “Ziekenhuis van de toekomst” als enige regionaal ziekenhuis in de Noordelijke Vlaamse rand. Hierbij zal ingezet worden op een duurzame en wendbare infrastructuur waar de patiënten centraal staan en de beste zorg krijgen. Binnen dit nieuwe gezondheidshuis zullen we ten volle investeren in preventieve zorg, geïntegreerde zorgverlening en een omzetting van klassieke hospitalisaties naar daghospitalisaties.

Het gezondheidshuis zal met haar ruime capaciteit volop inzetten op een samenwerking met de eerstelijnszorg zoals huisartsen en thuisverpleegkundigen, maar gaat ook op zoek naar partnerschappen met bijvoorbeeld andere BRIANT-netwerk ziekenhuizen voor bepaalde ondersteunende activiteiten. Ook duurzaamheid speelt in het plan een belangrijke rol. Zo zullen we in het ziekenhuis van morgen investeren in een energiezuinig gebouw aan de hand van hernieuwbare bronnen. De ligging van het terrein, op wandelafstand van het station van Vilvoorde en de stadskern, biedt tevens de mogelijkheid tot duurzame mobiliteit, ook voor onze medewerkers.

Kan jij je vinden in deze toekomstvisie en wil je graag meewerken aan/in het nieuwe gezondheidshuis?
Om de communicatie en de relatie tussen het personeel van ons ziekenhuis en de patiënten of hun naasten te verbeteren en een gelijke toegang tot de zorg te verlenen, zijn wij momenteel op zoek naar een intercultureel bemiddelaar.


Je functie

 • Je ontvangt de patiënten met een andere cultuur en hun naasten.
 • Je vervult de rol van tolk en/of bemiddelaar tussen de patiënt, naasten en het medisch en verzorgend personeel.
 • Je vervolledigt het administratief dossier op basis van de verzamelde informatie.
 • Je stelt de verschillende diensten en/of aanbod van zorgen voor aan de patiënten en hun naasten.
 • Je neemt deel aan personeelsvergaderingen om aan te geven hoe rekening moet gehouden worden met bepaalde culturele specificiteiten.
 • Je functioneert als tussenpersoon om de noden van het ziekenhuis op het niveau van de zorgverlening naar de patiënten in overeenstemming te brengen met de rites en gewoonten van de patiënten inzake behandelingen, voeding of overlijden.


Je profiel

 • Je beschikt over een Bachelor of Master diploma.
 • Je bent sterk in communicatie en bemiddeling en hebt kennis van verschillende culturen om hun opname te vergemakkelijken.
 • Je hebt een vlotte kennis van het Nederlands, Frans en Arabisch. 
 • Als bemiddelaar dien je te slagen voor een tolktest georganiseerd door de Cel Interculturele Bemiddeling en Beleidsondersteuning.
 • Basiskennis van medische terminologie is een pluspunt. Je bent bereid je te verdiepen in de werking van het ziekenhuis.
 • Je respecteert het beroepsgeheim en kan omgaan met vertrouwelijke informatie.

Ons aanbod

 • Een halftijds contract onbepaalde duur (50%).
 • Verloning volgens de IFIC-barema's, relevante anciënniteit wordt overgenomen.
 • 25 verlofdagen met de mogelijkheid tot opbouw van 4 extra anciënniteitsdagen.
 • Andere voordelen zoals maaltijdcheques per gewerkte dag, fietsvergoeding, benefits@work, …
 • Voordelig tarief bij hospitalisatie en ambulante zorg in AZ Jan Portaels
 • Een boeiende en gevarieerde functie met ruimte voor eigen inbreng in een stabiele en stimulerende omgeving.
 • Ontwikkelingsmogelijkheden door een uitgebreid vormings- en loopbaanbeleid
 • Ondanks dat wij een grote organisatie zijn, verdwijn je niet in de anonimiteit. Iedereen kent iedereen, en het is die sfeer die ervoor zorgt dat men zich makkelijk thuis voelt. Tevreden en vriendelijke medewerkers maken tevreden patiënten.