Hogeschool UCLL
Volg ons
Job-e-mails

Schrijf je in om nieuwe vacatures in jouw mailbox te ontvangen

(Praktijk-) Lector Biomedische laboratoriumtechnologie (Wetenschappelijke vaardigheden, Toegepaste w

- VACATURE -

Ben je maatschappelijk geëngageerd, ondernemend en denk je al eens out-of-the box? Dan ben je welkom bij UCLL, de hogeschool van de Moving Minds.

Met inspirerend en kwaliteitsvol onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening brengen we mensen en ideeën in beweging in Limburg, Vlaams-Brabant en ver daarbuiten.

Word jij onze nieuwe Moving Mind? Wij zoeken een enthousiaste collega die aan de slag wil als

 

(Praktijk-) Lector Biomedische laboratoriumtechnologie (Wetenschappelijke vaardigheden, Toegepaste wis- & natuurkunde, Immunologische technieken) – 35%

 

Je draagt als (praktijk) lector bij aan de ontwikkeling van studenten tot professionele bachelors

 

 • Je maakt deel uit van het onderwijsteam in de bacheloropleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie. Uitbreiding van de onderwijsopdracht binnen de bacheloropleidingen Chemie en Voedings- & dieetkunde behoren tot de mogelijkheden.
 • Samen met de opleidingsverantwoordelijke ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van het huidige onderwijsaanbod en voor de ontwikkeling van een maatschappelijk relevant en duurzaam (nieuw) onderwijsaanbod.
 • Je neemt bijkomende rollen op binnen de opleiding ter ondersteuning van het Moving Mindsgehalte van studenten (internationalisering, …)
 • Je werkt inzake cursusaanbod en aanpak nauw samen met de opleidingsverantwoordelijke en het lectorenteam van de opleiding.
 • De lesactiviteiten, het evalueren van studenten inclusief het eindwerk en het uitwerken van studiemateriaal maken integraal deel uit van je takenpakket.
 • Je evalueert in overleg met de collega’s en de permanente onderwijscommissie de doelen, inhouden en onderwijsaanpak van de opleidingsonderdelen waarin je betrokken bent, zodat gerichte bijsturingen doorgevoerd worden.
 • Je bent bereid jezelf te professionaliseren in je vakgebied en op onderwijskundig vlak.
 • Je rapporteert aan de opleidingsverantwoordelijke.
 • Je neemt actief deel aan overlegmomenten van opleidingsonderdelen, curriculumwerkgroepen, opleidingsvergaderingen, …

 

Je bent een inspirerende lesgever/coach, enthousiaste teamplayer en netwerker

 

 • Je beschikt over een Bachelor diploma Biomedische laboratoriumtechnologie of een relevant Master diploma
 • Een pedagogisch diploma is een pluspunt.
 • Je hebt ervaring in het Hoger onderwijs.
 • Je bent vertrouwd met het beoogde werkveld en de finaliteit van de opleiding.
 • Je bent bereid samen te werken met andere betrokkenen in de opleiding zowel binnen als buiten de hogeschool.
 • Je werkt in team het lessenpakket uit, ontwikkelt en begeleidt leerprocessen en maakt hierbij gebruik van actuele onderwijstechnieken en middelen.
 • Samen met de collega’s draag je bij aan de verdere uitbouw van de opleiding en de inhoud van het curriculum.
 • Je coacht en stimuleert studenten zodat zij zich ontplooien tot Moving Mind professionals.
 • Je kan je inleven in de leefwereld van studenten Hoger onderwijs.
 • Je kan gerichte en constructieve feedback geven.
 • Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in je vakgebied.
 • Ervaring met een e-leerplatform is een troef.
 • Je hebt interesse in hybride leren.
 • Je krijgt de kans om verder te professionaliseren zowel op didactisch vlak als in je expertisedomein en draagt zo actief bij aan de kennisontwikkeling van de opleidingen.
 • Je bent enthousiast en wil je ten volle inzetten voor de opleiding en de hogeschool.
 • Je bent een kritisch ingestelde teamspeler die het beste in zichzelf en anderen naar boven haalt.

 

Je krijgt een uitdagende functie in een dynamisch organisatie

 

 • Deeltijdse aanstelling (0.35 VTE) in het statuut gastprof op de vzw binnen de vzw UC Leuven.
 • Deze vacature is combineerbaar met de andere openstaande vacature binnen de opleiding (Lector Medische microbiologie, Anatomopathologie, Klinische chemie, Hematologie en stagebegeleider, 35%).
 • Contractuele aanstelling van bepaalde duur.
 • Verloning in salarisschaal 316 (Bachelor) of 502 (Master).
 • Startdatum: 1/09/2022 tot en met 31/08/2023.
 • Deze functie kan voor omzetting naar statutair vacante uren en benoeming in aanmerking komen op termijn volgens de geldende regels en procedures.
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of de fiets.
 • Standplaats is campus Gasthuisberg.

 

Solliciteren kan enkel via cv warehouse en dit ten laatste tot en met 1/07/2022. De selectie doorloopt volgende stappen: briefselectie op basis van CV en motivatiebrief, gevolgd door interview met de selectiecommissie.

UCLL wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing komen. We selecteren kandidaten op basis van hun competenties, passies en talenten, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking.

Voor meer informatie kan je terecht bij Karolien Decamps , Opleidingsverantwoordelijke Biomedische Laboratoriumtechnologie (karolien.decamps@ucll.be).