Hogeschool UCLL
Volg ons
Job-e-mails

Schrijf je in om nieuwe vacatures in jouw mailbox te ontvangen

(Praktijk)-Lector: PBA Mondzorg stagebegeleiding – 55%

- VACATURE -

Ben je maatschappelijk geëngageerd, ondernemend en denk je al eens out-of-the box? Dan ben je welkom bij UCLL, de hogeschool van de moving minds.

Met inspirerend en kwaliteitsvol onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening brengen we mensen en ideeën in beweging in Limburg, Vlaams-Brabant en ver daarbuiten.

Word jij onze nieuwe moving mind? Wij zoeken een enthousiaste collega die aan de slag wil binnen het programma gezondheid in de bacheloropleiding Mondzorg als:

 

(Praktijk)-Lector: PBA Mondzorg stagebegeleiding – 55% (eventueel op te splitsen in kleinere opdrachten)

 

Verantwoordelijkheden

 

 • Je bent als lector verantwoordelijk voor de begeleiding van de klinische stages in UZLeuven.
 • Je verzorgt praktische opleidingsonderdelen zoals en preventieve mondzorg en cariologie.
 • Je verzorgt de stagebegeleidingen van de studenten van de 3e
 • Je maakt deel uit van het onderwijsteam in de bacheloropleiding “Mondzorg”.
 • Je werkt inzake aanpak nauw samen met de opleidingsverantwoordelijke en het lectorenteam van de opleiding.
 • Je activeert studenten om zelfstandig en in teamverband verdiepend aan de slag te gaan.
 • Je geeft feedback op zelfreflectie en casusopdrachten die studenten tijdens de klinische stage uitwerken.
 • Samen met de verantwoordelijken sta je in voor de ondersteuning van het huidige onderwijsaanbod en voor de ontwikkeling van een maatschappelijk relevant en duurzaam (nieuw) onderwijsaanbod.
 • Het evalueren van studenten en het uitwerken van stage-evaluatiemateriaal maken integraal deel uit van je takenpakket.
 • Je neemt actief deel aan overlegmomenten van de stage, curriculumwerkgroepen, opleidingsvergaderingen, onderzoeksteamvergaderingen …
 • Je evalueert in overleg met de collega’s en de permanente onderwijscommissie de doelen, inhouden en onderwijsaanpak van de stages waarin je betrokken bent, zodat gerichte bijsturingen doorgevoerd worden.
 • Je bent bereid jezelf te professionaliseren in je vakgebied en op onderwijskundig vlak.
 • Je rapporteert aan de opleidingsverantwoordelijke.

 

Profiel

 

 • Je beschikt over een diploma Professionele Bachelor in de Mondzorg (Mondhygiënist) of een Master in de tandheelkunde.
 • Je beschikt over een ruime actuele kennis en praktijkervaring inzake de mondzorg.
 • Bijkomende opleidingen (doctoraat, …) of vervolmakingsinitiatieven zijn een troef.
 • Ervaring in het (hoger) onderwijs en een pedagogisch bekwaamheidsbewijs zijn een pluspunt.
 • Je kent de uitdagingen en noden van het toekomstig beroep van de professionele bachelors in de mondzorg en bent enthousiast om op basis hiervan de professionele bachelors mee op te leiden.
 • Je bent vertrouwd met het beoogde werkveld en de finaliteit van de opleiding.
 • Je bent bereid samen te werken met andere betrokkenen in de opleiding zowel binnen als buiten de hogeschool.
 • Je neemt initiatief, ziet kansen en kan deze omzetten in een strategie en concrete verbeterings- of vernieuwingsacties.
 • Je bent thuis in standaard informaticapakketten en elektronische leerplatformen of je bent bereid je snel in te werken.
 • Je werkt nauwkeurig en punctueel en respecteert deadlines.
 • Je kunt plannen, organiseren, en opvolgen.
 • Je kunt goed samenwerken in teamververband.
 • Je beschikt over de vaardigheid om studenten te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling en dit bij voorkeur vanuit een coachende, ontwikkelings- en competentiegerichte attitude.

 

Aard van de betrekking en bezoldiging in een sterk groeiende organisatie

 

 • Deeltijdse aanstelling (55%) in een contractueel statuut (gastprof op de vzw) bij UC Leuven vzw.
 • Verloning in salarisschaal 316 (Bachelor) of 502 (Master).
 • Je treedt in dienst van 1/9/2022 tot en met 31/8/2023. Het contract kan eventueel verlengd worden na een positieve evaluatie.
 • Deze vacature is opsplitsbaar in kleinere percentages.
 • Bij werving kan tot 10 jaar nuttige beroepservaring in aanmerking worden genomen.
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of de fiets.
 • Standplaats is campus Gasthuisberg.

 

Solliciteren kan enkel via cv warehouse en dit tot en met 14/08/2022. De selectie doorloopt volgende stappen: briefselectie op basis van CV en motivatiebrief, gevolgd door interview met de selectiecommissie.

Voor meer informatie kan je terecht bij Katrien Vekemans, opleidingsverantwoordelijke Mondzorg (katrien.vekemans@ucll.be + 016 375 221).

Raadpleeg onze website voor meer info www.ucll.be

 

UCLL wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen. We selecteren kandidaten op basis van hun competenties, passies en talenten ̵̶ ongeacht gender, culturele herkomst, nationaliteit, leeftijd, functiebeperking, … .