Hogeschool UCLL
Volg ons
Job-e-mails

Schrijf je in om nieuwe vacatures in jouw mailbox te ontvangen

(Praktijk)lector & leerzorgspecialist verpleegkunde – projectmedewerker (200%)

Ben je maatschappelijk geëngageerd, ondernemend en denk je al eens out-of-the box? Dan ben je welkom bij UCLL, de hogeschool van de Moving Minds.

Met inspirerend en kwaliteitsvol onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening brengen we mensen en ideeën in beweging in Limburg, Vlaams-Brabant en ver daarbuiten.

Word jij onze nieuwe Moving Mind? Voor de uitbreiding van ons team zoeken wij een enthousiaste collega die aan de slag wil als

(Praktijk)lector & leerzorgspecialist verpleegkunde – projectmedewerker 200%

(waarvan 1 vacature aan 100% van 1/9/22 – 31/8/23 en 1 vacature aan 100% van 1/9/2022 – 31/12/2022) – (eventueel op te splitsen in deel opdrachten )

 

Verantwoordelijkheden

Je neemt een opdracht aan waarbij je een combinatie van verantwoordelijkheden toegewezen krijgt

Onderwijs:

 • Je maakt verder deel uit van het onderwijsteam van de bacheloropleiding en/of de vervolgopleidingen verpleegkunde. Het onderwijs krijgt vorm via diverse werkvormen: hoorcolleges, werkcolleges, practica, simulatie en stage. De onderwijsactiviteiten, het uitwerken van studiemateriaal en het evalueren van studenten maken integraal deel uit van je takenpakket.
 • Je neemt actief deel aan overlegmomenten die in verband staan met je opdracht en die de realisatie van het curriculum en het beleidsplan van de opleiding ten goede komen.
 • Je evalueert in overleg met de collega’s en de permanente onderwijscommissie de doelen, inhouden en onderwijsaanpak van de opleidingsonderdelen waarin je betrokken bent, zodat gerichte bijsturingen doorgevoerd worden.
 • Je bent bereid jezelf te professionaliseren op inhoudelijk en onderwijskundig vlak.
 • Er is mogelijkheid om de functie van lector de combineren met een functie als leerzorgspecialist (LZS) in het ZOL Maas en Kempen (Maaseik). Als leerzorgspecialist bouw je bruggen tussen onderwijs en werkveld. Naast directe patiëntenzorg coach je als LZS verpleegkundigen, zorgkundigen en studenten. Hierbij ligt de focus op een kwaliteitsvolle patiëntenzorg aangepast aan de laatste nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en op klinisch en professioneel leiderschap. Je werkt als LZS nauw samen met de hoofdverpleegkundige van de afdeling en de zorgcoördinator

Projectmedewerker gezondheid en dienstverlening: 

 • Je werkt mee aan de verdere uitbouw van de vervolgopleidingen binnen het programma gezondheid en afstemming hieromtrent met het werkveld
 • Je bent bereid om projecten en dienstverleningsopdrachten op te nemen die passen binnen je expertisedomein.
 • Je geniet ervan om gezondheidsinnovaties te promoten, te verankeren en te integreren in de werking van de hogeschool, het expertisecentrum, organisaties en bedrijven.
 • Je staat in voor de ontwikkeling, opvolging en uitvoering van projecten binnen de gezondheidszorg.
 • Je organiseert en plant acties binnen projecten om de outputresultaten te behalen.
 • Je ondersteunt de gezondheidszorgopleidingen in de vervlechting van onderwijs, onderzoek en dienstverlening (VODO).

 

Profiel

 • Je beschikt over een bachelorsdiploma in de verpleegkunde met aanvullend een master- en/of doctoraatsdiploma. Bijkomende opleidingen of vervolmakingsinitiatieven zijn een troef.
 • Werkervaring van minimum 5 jaar in de zorgsector strekt tot aanbeveling.
 • Ervaring in het (hoger) onderwijs en een pedagogisch bekwaamheidsbewijs zijn een pluspunt.
 • Je kent vanuit je ervaring en expertise de uitdagingen en noden van het toekomstig verpleegkundig beroep en bent enthousiast om op basis hiervan verpleegkundigen van de toekomst mee op te leiden.
 • Je communiceert graag, zowel schriftelijk als mondeling, en zoekt actief naar mogelijkheden tot samenwerking en netwerking met interne stakeholders en externe partners.
 • Je ziet kansen, neemt initiatief, en kan deze op projectmatige wijze omzetten in concrete verbeterings- of vernieuwingsacties.
 • Je hebt ervaring met het opzetten en leiden van projecten.
 • Je kan autonoom werken en prioriteiten stellen.
 • Je beschikt over de vaardigheid om studenten te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling en dit vanuit een coachende, ontwikkelings- en competentiegerichte attitude.
 • Je bent flexibel en kan je onderwijsactiviteiten afstemmen op de mogelijkheden van deze studenten en de opleiding.
 • Je bent thuis in standaard informaticapakketten en elektronische leerplatformen of je bent bereid je snel in te werken.

 

Aard van de betrekking en bezoldiging in een dynamische organisatie

 • Aanstelling in een contractueel statuut (gastprof op de vzw) bij UC Limburg vzw.
 • De opdracht (200%) wordt mogelijks opgedeeld i.f.v. ervaring en competenties van de kandidaten.
 • Verloning volgens de officiële barema’s van het Ministerie van Onderwijs. (502 Lector / 316 Praktijklector).
 • Je treedt in dienst van 01/09/2022 tot en met 31/8/2023 of van 01/9/2022 tot en met 31/12/2022.
 • Interne OP-kandidaten kunnen hun statuut behouden.
 • Het contract kan verlengd worden na een positieve evaluatie.
 • Deze functie kan op termijn voor benoeming in aanmerking komen volgens de geldende regels en procedures
 • Bij werving kan tot 10 jaar nuttige beroepservaring in aanmerking worden genomen.
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of de fiets.
 • Standplaats is campus LiZa, Genk. Regelmatige verplaatsingen in het kader van stagebegeleiding en overleg zijn vereist.

 

Interesse?

Solliciteren kan enkel via cv warehouse en dit ten laatste tot en met 01/07/2022. De selectie doorloopt volgende stappen: briefselectie op basis van CV en motivatiebrief, gevolgd door interview met de selectiecommissie.

UCLL wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing komen. We selecteren kandidaten op basis van hun competenties, passies en talenten, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking.

Voor meer informatie kan je terecht bij de opleidingsverantwoordelijke verpleegkunde: Lieve Haumont (lieve.haumont@ucll.be), 011/180600.

Raadpleeg onze website voor meer info www.ucll.be