AZ Jan Portaels
Volg ons

Algemeen Directeur

Het AZ Jan Portaels is een regionaal ziekenhuis in Vilvoorde, gelegen in de Vlaamse Rand rond Brussel, met 406 erkende bedden, waarin 150 ziekenhuisartsen en 750 medewerkers actief zijn (www.azjanportaels.be). Wij zetten in op hoogkwalitatieve en veilige zorg voor onze patiënten en zijn Qualicor-geaccrediteerd (www.qualicor.eu). Wij zijn lid van het Briant-netwerk samen met 3 andere ziekenhuizen, het AZ Sint-Maarten, het Imelda-ziekenhuis en het H. Hart ziekenhuis Lier.

We zullen in de loop van de komende jaren een nieuw “Ziekenhuis van de toekomst” bouwen. Hierbij zal ingezet worden op een duurzame en wendbare infrastructuur waar de patiënten centraal staan en nog steeds de beste zorg krijgen in een hoogtechnologische omgeving. Ook duurzaamheid speelt in het plan een belangrijke rol. Zo zullen we in het ziekenhuis van morgen investeren in een energiezuinig gebouw aan de hand van hernieuwbare bronnen, met tevens een bijzondere aandacht voor duurzame mobiliteit voor onze patiënten en medewerkers.

Ook in het nieuwe ziekenhuis, dat we graag een gezondheidshuis noemen omdat het ook inzet op preventie, zal volop blijven samenwerken met de eerstelijnszorg zoals huisartsen en thuisverpleegkundigen.

Kan jij je vinden in deze toekomstvisie en wil je graag meewerken aan/in het nieuwe gezondheidshuis? Ter vervanging van onze huidige algemeen directeur zijn wij op zoek naar een inspirerende leidinggevende (m/v/x) met strategisch inzicht voor de rol van algemeen directeur.

Jouw functie

 • Je inspireert de leden van je directieteam (hoofdarts-medisch directeur, zorgdirecteur, financieel directeur en HR-directeur) en leidt het ziekenhuis.
 • Je ontwikkelt het strategisch beleid, in samenspraak met het bestuursorgaan, het medisch beleidscomité en de medische raad, dit in functie van de transitie die we hebben ingezet richting een “Hospital of the Future”.
 • Je zorgt voor de implementatie en de opvolging van de algemene strategie van het ziekenhuis; samen met het directieteam ontwikkel je actieplannen om de strategie te realiseren.
 • Je stuurt de implementatie aan van het transitieplan richting nieuwe ziekenhuis.
 • Je staat in voor een goede afstemming met alle relevante overlegorganen zowel binnen als buiten het ziekenhuis (Bestuursorgaan, Medische Raad, medisch beleidscomité, ondernemingsraad, eerstelijnszorg, algemene coördinatie van de directeurs van de netwerkziekenhuizen, …).
 • Je staat samen met onze medisch directeur en onze zorgdirecteur borg voor een kwaliteitsvolle zorgverlening, die o.m. extern wordt afgetoetst.
 • Je bent de eindverantwoordelijke voor een gezonde begroting en onze financiële resultaten.

Jouw profiel

 • Je genoot een opleiding op masterniveau en je hebt bij voorkeur een ervaring op directieniveau in de ziekenhuissector en zo mogelijk een belangrijke budgettaire verantwoordelijkheid.
 • Je hebt een sterke affiniteit met de zorgsector vanuit je maatschappelijke betrokkenheid.
 • Je hebt een innovatieve visie op de toekomst van het ziekenhuis. Vanuit deze visie krijg je medewerkers mee in het veranderingstraject.
 • Je hebt kennis van de specifieke financiële context waarin ziekenhuizen functioneren en ervaring met kwaliteitsaccreditatie.
 • Je hebt een leidinggevende ervaring in complexe organisaties; je kan een organisatie met een hoge graad van complexiteit aansturen en je bent sterk in het uittekenen en implementeren van strategie.
 • Als leidinggevende ben je een sterke bruggenbouwer, sta je garant voor een transparante communicatie met alle medewerkers en stakeholders en ben je in staat om op alle niveaus een gedragen besluitvorming te realiseren.
 • Je kan medewerkers enthousiasmeren, overtuigen en inspireren. Verbindend en waarderend leiderschap zit in jouw DNA.
 • Je hebt ervaring met de transitie van organisaties en zo mogelijk met de procesmatige en bouwkundige aspecten die daar mee gepaard gaan.
 • Je hebt ervaring met stakeholderoverleg, o.m. met bestuurlijke overheden.
 • Je hebt een sterk strategische en analytische ingesteldheid gericht op kwaliteitsverbetering.
 • Je bent een echte teamplayer, hebt een flexibele ingesteldheid, bent communicatief en sociaal vaardig.
 • Je hebt een zeer sterk engagement voor de organisatie en een uitgesproken verantwoordelijkheidszin.
 • Je bent besluitvaardig en kan de nodige prioriteiten stellen.


Ons aanbod

Een uitdagende, voltijdse functie in een ziekenhuis met groeipotentieel, samenwerking met een gemotiveerd team in een professioneel en dynamisch geleid ziekenhuis.

 

Interesse?

E-mail jouw Curriculum Vitae naar Thierry Freyne, algemeen directeur, thierry.freyne@azjanportaels.be. Voor meer informatie over de functie kan je ook bij hem terecht via het telefoonnummer 02 257 50 76.

Voor meer inlichtingen over het sollicitatieproces kan je terecht bij Sophie Ververken, verantwoordelijke talent management, via het telefoonnummer 02 257 55 64 of het e-mailadres sophie.ververken@azjanportaels.be.