Hogeschool UCLL
Volg ons
Job-e-mails

Schrijf je in om nieuwe vacatures in jouw mailbox te ontvangen

Lector in de bachelor SRW – Complexe opvoedingssituaties (25%) in de 2de opleidingsfase

Onze dynamische hogeschool biedt een warme en ambitieuze leer- en werkplek. Met inspirerend en kwaliteitsvol onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening, en brengen we mensen en ideeën in beweging in Limburg, Vlaams-Brabant en ver daarbuiten

Word jij onze nieuwe moving mind?

Wij zoeken een enthousiaste collega binnen het programma Welzijn die aan de slag wil in de bacheloropleiding Sociale Readaptatiewetenschappen (SRW): kinderen , jongeren en welzijn als

 

Lector in de bachelor SRW – Complexe opvoedingssituaties (25%) in de 2de opleidingsfase

Je draagt als lector bij aan de ontwikkeling van de competenties van studenten tot beginnend beroepskracht in het sociaal pedagogisch werkveld.

 • Je bevordert, samen met de collega’s van SRW, de maatschappelijke integratie en persoonlijke ontplooiing van studenten en de kansen op tewerkstelling.
 • Dit gebeurt in de lijn met de visie en het curriculumconcept van de opleiding en volgens de concrete werkafspraken van de opleiding.

Concreet vertaalt deze functie zich in onderstaande taken en verantwoordelijkheden:

Expertise

Inhoudelijk en vakdidactisch:

 • Je blijft actief op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied mbt de doelen van het opleidingsonderdeel en van ontwikkelingen ten aanzien van didactiek binnen het eigen vakgebied (lezen van -aangeboden- vakliteratuur, vakgroepoverleg, vorming.
 • Je vorming wordt afgestemd met het vormingsplan van het team van het opleidingsonderdeel.

Je doorloopt bewust de kwaliteitscirkel in aanpak en lesgeven binnen het opleidingsonderdeel met het oog op borging van wat goed is én optimalisering van wat beter kan.

Ontwikkelingen gepaste leeromgeving - Begeleiding van student

 • Je inspireert studenten en vertrekt vanuit hun mogelijkheden/kansen
 • Je brengt kennis en vaardigheden over en kan daarbij aansluiten bij het niveau en belevingswereld van de studenten.
 • Je vertrekt bij de voorbereiding van de beginsituatie van de studenten.
 • Je houdt rekening met de specificiteit en diversiteit inzake ervaringen en vooropleiding van de studenten en met de groepsdynamische beginsituatie van de studentengroep.
 • Je legt de focus op begeleiding van het leerproces van de student.
 • Je wordt aangemoedigd om bij het opmerken van een socio-emotionele problematiek, voldoende grenzen aan te geven én de student te motiveren om contact op te nemen met dienst studentenbegeleiding of externe diensten.
 • Je beheerst diverse didactische methodes (met inbegrip van evaluatie) en past deze toe.
 • Je geeft vorm aan een gepaste onderwijsleeromgeving.
 • Je stemt af op leerdoelen zoals binnen de leerlijn geformuleerd.
 • Je stemt af op opleidings- en onderwijsvisie zoals in de opleiding geformuleerd.

Teamlid

 • Je neemt op een betrokken en actieve manier deel aan overlegmomenten van opleidingsonderdelen, teamvergaderingen, curriculumwerkgroepen en opleidingsvergaderingen.
 • Je levert meerwaarde in teamwerk.
 • Je houdt je aan gemaakte afspraken binnen het team en opleiding.
 • Je leeft de elementen van beroepshouding na die zich voor studenten situeren binnen de volgende 4 clusters: omgaan met werk, omgaan met zichzelf, omgaan met anderen en omgaan met de organisatie en samenleving.

Als Moving Mind kan je je terug vinden in volgend profiel:

 • Je beschikt over een masterdiploma in de (ortho)pedagogische wetenschappen. Didactische bekwaamheid is een troef.
 • Je hebt minimum 5 jaar recente praktijkervaring met een of meerdere werkvelden waar onze jeugdprofessionals terecht kunnen komen.
 • Je hebt basiskennis van pedagogisch theoretische kaders en bent bereid om je daarin verder in te werken.
 • Je hebt zin om in seminariegroepen (33 studenten) in dialoog met studenten aan de slag te gaan. Je bent bereid om hoorcolleges te geven of te ondersteunen.
 • We zoeken een lector voor de opleidingsonderdelen (OPO) Complexe opvoedingssituaties I in semester 1 en Complexe opvoedingssituaties II in semester 2.

Wij bieden een uitdagende functie in een sterk groeiende dynamische organisatie

 • Een overeenkomst als contractueel gastprofessor in een contract van bepaalde duur bij UC Leuven vzw.
 • Verloning volgens de officiële barema’s van het Ministerie van Onderwijs. Barema 502 (master).
 • Het contract loopt van 16 oktober 2023 tot en met 31 augustus 2024.
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of de fiets.
 • Bij werving kan tot maximaal 10 jaar nuttige beroepservaring worden erkend.
 • Standplaats: Campus Sociale School Heverlee, Groeneweg 151, 3001 Heverlee
 • We bieden: ° kortingen via Samen Aankoop ° een Lerarenkaart ° een mooi aantal vakantiedagen

Sollicitatieprocedure

 • Solliciteren kan enkel via cv warehouse en dit tot en met 4 oktober 2023. De selecties lopen in de week van 9 oktober 2023.
 • Meer informatie over de missie en strategische prioriteiten van de hogeschool, evenals over de opleidingen vind je op www.ucll.be
 • Voor meer informatie over de opdracht kan je terecht bij Leen Van den Broeck, Opleidingsverantwoordelijke Sociale Readaptatiewetenschappen: kinderen, jongeren en welzijn (leen.vandenbroeck@ucll.be)

UCLL wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen. We selecteren kandidaten op basis van hun competenties, passies en talenten ̵̶ ongeacht gender, culturele herkomst, nationaliteit, leeftijd, functiebeperking, … .